Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavil javno povabilo »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«.

6. avgusta 2019

JAVNO POVABILO ZA ZBIRANJE PONUDB V OKVIRU PROGRAMA
»Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«

ZA PODPORO PODJETJEM PRI PRIPRAVI STRATEGIJ ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE STAREJŠIH ZAPOSLENIH TER KREPITVI NJIHOVIH KOMPETENC 2019

Originalni dokument se nahaja tukaj: Javno_povabilo_ASI_2019