12 leto izvajanja projektov OOZ Celje na temo promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva v lokalnem okolju

4. decembra 2019

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje zaključuje 12 leto izvajanja projektov s katerimi si prizadeva osnovnošolcem in njihovim staršem približati pomembnost pridobivanja informacij, ki so pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju zares radi delali in o izbiri nadaljevanja izobraževanja. 40 let aktivnega življenja posameznika, kolikor je po trenutni zakonodaji, je res dolga doba za opravljanje dela, zato se je potrebno  odločati tako, da bomo z delom in življenjem čim bolj zadovoljni. Kajti izbira poklica v mnogih primerih poleg opravljanja strokovnega dela vpliva na način življenja posameznika.

Na pomembnost tovrstnih vsebin so opozorili tudi sami slovenski osnovnošolci, saj so za 30. otroški parlament v šolskem letu 2019/2020 izbrali temo »Moja poklicna prihodnost«. Avgusta 2019 je bila OOZ Celje povabljena, da predstavi svoja prizadevanja na področju poklicnega usmerjanja na usposabljaje mentorjev za otroški parlament. Organizator in  udeleženci, med katerimi so bili mentorji tudi iz področja celjskih šol,  so izrazili navdušenje nad izvedbo in vsebinami predstavljenih projektov OOZ Celje.

cof

V aktivnostih projekta, ki potekajo v letu 2019, sodelujejo obrtniki,  podjetniki in  ZRSZ OS Celje. Na področju Mestne občine Celje je izvedenih skupno 35 dogodkov, udeležene vse osnovne šole v občini ter preko 1000 osnovnošolcev in njihovih staršev. Izvajamo predavanja, predavanja z delavnicami in okrogle mize z gosti – obrtniki in podjetniki. Učence in na okroglih mizah tudi njihove starše seznanjamo z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi, potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi  ter kompetencami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanja.

Osnovne šole smo že pred poletjem obvestili o možnosti obiska Ulice obrti v okviru  Mednarodnega obrtnega sejma v Celju in veseli nas, da se je večina šol iz Celja udeležila praktične predstavitve poklicev. OOZ Celje je na tej ulici že šestič sodelovala s svojim predstavnikom elektrotehnikom Krešimirjem Antoličem KAEL ELEKTRO STORITVE, KREŠIMIR ANTOLIČ s.p., ki pravi o sodelovanju v projektu naslednje: » V projektu s šolami sodelujem že od samega začetka izvajanja in lahko rečem, da sem v tem času že kar nekaj osnovnošolcev navdušil za nadaljevanje šolanja na elektro smeri. Na mojem področju dela je mnogo izzivov in možnosti, da mlad človek najde delo in se zaposli.« Njemu se je iz OOZ Celje  pridružil tudi Franček Stropnik, ki je predstavil poklic krovca-kleparja.

Martin Grosek, ravnatelj Osnovna šola Ljubečna: »Odločitev za nadaljnje izobraževanje in izbiro poklica je življenjskega pomena za odraščajoče mladostnike. Za dobro odločitev niso dovolj želje, temveč je potrebno poznati lastne sposobnosti in različne možnosti. Informacije, ki jih o tem dajejo našim učencem strokovni delavci Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje in njihovi sodelavci, ki uspešno delujejo na različnih področjih dela, so jim v veliko pomoč. Dolgoletno sodelovanje OOZ Celje z našo OŠ Ljubečna je lep primer pozitivne prakse na tem področju. »

Tjaša Nežmah, svetovalna služba II. OŠ Celje: » Na šolah smo zelo veseli, da lahko že vrsto let sodelujemo v projektih OOZ Celje. Na ta način učenci iz » prve roke » dobijo pomembne informacije o možnostih nadaljevanja šolanja, poklicih, ustvarjalnosti, podjetnosti, inovativnosti,  dejavnikih odločanja, štipendijah in še o čem. Učenci z veseljem prisluhnejo ljudem, ki pridejo iz gospodarstva, saj jim ti poleg poklicev predstavijo še znanja, ki jih potrebuješ, da si pri delu in v življenju uspešen. »

Žiga Pavčnik, FERODA, proizvodnja, obnova, servis in prodaja, d.o.o.:« Letos sem prvič sodeloval v projektu. Opazil sem, da so udeleženci zadovoljni z izvedbo dogodkov, ker iz »prve roke« pridobijo informacije o določenem poklicu. Verjamem, da bomo učence navdušili za poklice, ki jih v našem okolju primanjkuje.«

Janko Trobiš, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženje in pravne zadeve, Mestna občina Celje: »V sprejeti Strategiji razvoja gospodarstva je med drugimi cilji tudi cilj prilagoditev šolstva na potrebe gospodarstva v regiji. Predvsem v zadnjem času se je pokazalo pomanjkanje razpoložljivih primernih kadrov. Da osnovnošolci nadaljujejo svoje izobraževanje v pravi smeri, je zato zelo dobrodošlo, da spoznavajo nekatere poklice, ki niso splošno znani, na trgu pa so zelo iskani.

Glede na splošno pomanjkanje teh poklicev, je zaželeno, da nastanejo ti poklici v domačem okolju. S tem se zagotavlja višja lokalna zaposlenost in nudenje kvalitetnejših storitev.

Mestna občina Celje zato z zadovoljstvom ugotavlja, da se povečuje interes mladih po iskanih poklicih.  Želimo, si da bi se interes povečeval še naprej.«

Celje, 22.11.2019               Mag. Tatjana Štinek, Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje