Delavnice in usposabljanja s podporo Mestne občine Celje

3. decembra 2019

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje (v nadaljevanju OOZ Celje), ki letos praznuje 50 let delovanja, zastopa interese svojega članstva, kar je njena osnova naloga, a že več kot 10 let izvaja tudi vrsto projektov za razvoj in podporo podjetniškega okolja. V letu 2018 je OOZ Celje postala tudi sedež SPOT svetovanje SAVINJSKA. Odlično sodeluje z občinami iz katerih združuje svoje članstvo torej z Mestno občino Celje, občinami Vojnik, Štore in Dobrna.

OOZ Celje je  vpeta v projekt Mestne občine Celje – Celje International in v skupino za spremljanje izvajanja sprejetega dokumenta Strategije razvoja gospodarstva na področju MOC. V letu 2019 je zbornica poleg aktivnosti v drugih projektih izvedla tudi 20 delavnic in 5 usposabljanj s podjetniško tematiko, katerih izvedbo je z ukrepom podprla Mestna občina Celje.

sdr

Janko Trobiš, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženje in pravne zadeve, Mestna občina Celje: »Razširjanje znanja podjetnikom je dobrodošla podpora, saj se je tudi tistim ki so vešči predpisov, včasih težko znajti v labirintu novosti. Za podjetnike je pomembno tudi, da so seznanjeni z možnostmi pridobivanja pomoči, ki so jo najbolj potrebni ob samem zagonu dejavnosti in v kriznih obdobjih. Iz poročil je razvidno, da je odziv velik, kar nakazuje na to, da je ukrep zelo dobrodošel.«

Tatjana Kragelj,  BENI TEHNIG, d.o.o. udeleženka delavnice: » Takšne delavnice so dobrodošle, da osvežiš stara znanja in jih nadgradiš z novimi. Predavateljica me je presenetila z zanimivo izvedbo ter odličnim strokovnim znanjem. Glede na spreminjajoče se poslovno okolje so tovrstna pridobivanja znanj zelo dobra podpora podjetjem. «

Dobro obiskani dogodki so dokaz, da so teme res prilagojene ciljnim skupinam in  zajemajo vse od odgovorov na vprašanja, kako stopiti na lastno podjetniško pot, do osnov računovodstva, digitalnega marketinga, finančnih vzpodbud, financah, bilancah, in poslovne komunikacije v tujem jeziku.  Glede na izkazan interes in udeležbo, so tovrstni dogodki za podjetja in potencialne podjetnike res potrebni.

 

Celje, 18.11.2019                               Mag. Tatjana Štinek, Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje