Poenostavljeno plačilo obveznosti do FURS tudi za podjetnike in podjetja, ki imajo zaposlene

3. marca 2020

Tukaj se nahaja originalni članek SPOT-clanek-simona-07-2020-e-računi


SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Poenostavljeno plačilo obveznosti do FURS tudi za podjetnike in podjetja, ki imajo zaposlene

 

Finančna uprava RS je v letu 2019 omogočila poenostavljeno plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenim, družbenikom, kmetom, prostovoljcem in »popoldancem«. Od sedaj pa je ta poenostavitev plačevanja na voljo tudi zavezancem, ki plačujejo obvezne dajatve, obračunane v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazec).

 

Namesto s petimi položnicami za pet različnih dajatev, obračunanih z REK obrazcem, lahko tako zavezanec mesečne obveznosti plača le z enim e-računom.

 

Kaj mora zavezanec storiti, da bo lahko obvezne dajatve, obračunane z REK obrazcem, plačeval z e-računom?

Zavezanec pri svoji spletni banki odda prijavo na prejem e-računa, pri čemer se s prejeto prijavo na prejem e-računa šteje, da se zavezanec strinja s »Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom«. To zavezanec stori le enkrat, saj prijava veljala do odjave ali do zaprtja računa. Če zavezanec že prejema e-račun za plačilo obveznih dajatev, nova prijava ni potrebna.

FURS bo zavezancu, za katerega je prejel prijavo na prejem e-račun, na podlagi oddanega obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazca) pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo naslednji dan po oddaji REK obrazca poslan zavezancu (preko njegove banke) v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v pdf obliki. Za izvršitev plačila mora zavezanec še potrditi plačilni nalog v spletni banki, ki je pripravljen v skladu s poslanim e-računom. Rok za plačilo obveznosti do FURS je pet dni od dneva izplačila dohodka.

Kaj se lahko plača z e-računom?

Z e-računom se lahko plačajo prispevki za socialno varnost, ki so obračunani v obračunu prispevkov za socialno varnost in vse obvezne dajatve obračunane v obračunu davčnega odtegljaja, če je med rokom za predložitev obračuna in rokom za plačilo najmanj 5 dni. Vrste obračunov davka na podlagi katerih

se izda e-račun so objavljeni v Seznamu obračunov davka na podlagi katerih se izda e-račun.

 

Več informacij je objavljenih na storitvenem portalu Finančne uprave RS.

 

Viri:

https://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/

https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja

 

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

 

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

noga ooz celje