Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada za omilitev posledic koronavirusa

18. marca 2020

Originalen članek se nahaja tukajSPOT-clanek-tatjana-10-2020-corona

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada za omilitev posledic koronavirusa.

Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami  pripravil ukrepe, za omilitev posledic koronavirusa:

1. Likvidnostni kredit P7C

2. Objava prilagojenega obstoječega razpisa Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1 plus 2020

3. Možnost koriščenja že obstoječega razpisa v okviru kreditne linije za problemska in obmejna pbmočja P7R2019

4. Začasno zaprtje nekaterih vavčerjev: VAV-3, VAV-8, VAV-9

5. Spremenjeni pogoji vavčerskih pozivov (povzetek)

Za vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem listu (13.3.2020), roki za oddajo podaljšajo za 3 mesece od predvidenega obdobja določenega v javnem pozivu.

– Vse vloge se oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika.

– Po novem mora prijavitelj Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob oddaji zahtevka oz. pred izplačilom. Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključi. Za datum podpisa pogodbe se upošteva datum prejete pošte na Sklad.

6. ukinitev dveh rokov za oddajo vloge v sklopu obstoječega razpisa -spodbude za digitalno transformacijo MSP p4D 2019 -2023

7.odobritev dodatnega moratorija kreditojemalcem Sklada

8. odobritev dodatnega moratorija obstoječim prejemnikom Garancij za bančne kredite Sklada s subvencijo obrestne mere P1plus

Za podrobnejše informacije in pobude pišite na info@podjetniskisklad.si

Vir:

https://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/687-ukrepi-slovenskega-podjetniskega-sklada-za-omilitev-posledic-koronavirusa

 

Na sedežu SPOT svetovanje Savinjska – Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje smo za vas dosegljive svetovalke preko elektronske pošte in telefonov:

Simona Zupanc: 03 425 22 74, simona.zupanc@ozs.si

Mag. Tatjana Štinek: 03 425 22 73, tatjana.stinek@ozs.si

 

 

Mag. Tatjana Štinek, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 noga ooz celje