Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala več odlokov.

17. marca 2020

Originalne članek se nahaja tukajSPOT-clanek-tatjana-08-2020-corona

 


SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala več odlokov.

17. marca ob 0.00 uri je začel veljati Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji. Prepoved velja do 16. aprila 2020. Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.

16.marec 2020: Vlada je dala soglasje h Ključnim elementom ukrepa finančnega inženiringa za mikro, mala in srednje velika podjetja. Ključni elementi ukrepa finančnega inženiringa za mikro, mala in srednje velika podjetja so pripravljeni skladno z Uredbo o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je z namenom obvladovanja situacije in dolgoročnemu zmanjševanju škodljivih posledic za gospodarstvo množičnega pojava koronavirusa pripravilo interventne ukrepe, ki jih je možno implementirati v kratkem časovnem obdobju. Mednje spadajo tudi ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada v obliki ugodnih finančnih instrumentov. Kot so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja in garancije za bančne kredite z znižano obrestno mero. Predlagani finančni instrumenti so skladni z interventnimi ukrepi MGRT, ki so bili predstavljeni na Strokovnem svetu za konkurenčno in stabilno poslovno okolje.

16.marec 2020: Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Prepoved odloka bo veljala do njegovega preklica, za njegovo lažje razumevanje so pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov, ki se nahajajo na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-16-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/.

16.3.2020: Zaradi zajezitve širjenja virusa SARS-CoV-2 in s tem povezanega vpliva na varovanje javnega zdravja ljudi in varnosti premoženja je Vlada RS izdala Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji.

Vir:

https://www.gov.si/novice/?date=03%2F2020&nrOfItems=20

 

Na sedežu SPOT svetovanje Savinjska – Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje smo za vas dosegljive svetovalke preko elektronske pošte in telefonov:

Simona Zupanc: 03 425 22 74, simona.zupanc@ozs.si

Mag. Tatjana Štinek: 03 425 22 73, tatjana.stinek@ozs.si

 

Mag. Tatjana Štinek, SPOT svetovanje SAVINJSKA

 

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

noga ooz celje