GARANCIJE P1 PLUS 2020 – za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

2. aprila 2020

Originalen članek se nahaja tukajSPOT-clanek-simona-11-p1

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

GARANCIJE P1 PLUS 2020 – za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 20.03.2020 v Uradnem listu RS št. 31/2020 objavil javni razpis P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Na ta način bo MSP-jem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov.

Z garancijo Slovenskega podjetniškega Sklada (SPS) lahko lažje za varujete dolgoročni bančni kredit, hkrati pa bančni kredit prejmete po ugodnejših pogojih. Namen razpisa je hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

Podjetja so deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša  6 mesečni EURIBOR + od 0,50 % do 1,00 %.

UPRAVIČENCI

– Mikro, mala in srednje velika podjetja (d.o.o., s.p., zadruge, zavodi ter s.p., ki so se preoblikovala po zakonu o socialnem podjetništvu).

POGOJI KANDIDIRANJA

– Podjetje mora imeti ob oddaji vloge vsaj

1 zaposlenega za polni delovni čas in manj kot 250 zaposlenih

– Letni promet ne presega 50 mio EUR

– Bilančna vsota ne presega 43 mio EUR

– Podjetje ne sme biti v težavah

– Podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči

– Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor

– Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

– Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju RS in v podjetju vsaj 2 leti po investiciji za isti namen

– Pravila „de minimis“

UPRAVIČENI STROŠKI

– Materialne investicije (nakup novih strojev, opreme, nakup zemljišč, stroški gradnje,…)

– Nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc)

– Obratna sredstva (izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki

za opravljene storitve, izdatki za plače,..)

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI NASTANKA STROŠKOV

– od 01.01.2020 do 31.12.2021

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 10. 4., 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5.10., 20. 10. 2020.

BREZ STROŠKOV ODOBRITVE IN VODENJA GARANCIJE

posamezno podjetje lahko pridobi do 2 garanciji SPSa (za največ 2 projekta vendar za različni kreditno-– garancijski liniji).

Ostale podrobnejše informacije kot so:

Višina financiranja, višina garancije, doba financiranja, možnost koriščenja moratorija, kreditno-garancijske linije in črpanje kredita dobite na spletni strani;

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=106

Viri:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=106

– https://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/novice/ArticleId/74940

 

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.