USPOSABLJANJE ABC PODJETNIŠTVA 2020

29. maja 2020

 

Originalen članek  se nahaja tukaj: SPOT-clanek-tatjana-vloga-abc

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

USPOSABLJANJE ABC PODJETNIŠTVA 2020

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje ena izmed 7 partnerjev SPOT svetovanje SAVINJSKA je v obdobju od marca do maja 2020 izvedla usposabljanja za podjetnike/podjetnice začetnike/ce v okviru usposabljanja ABC podjetništva na točkah SPOT Svetovanje, ki je potekalo v petih regijah RS in sicer v SPOT Gorenjska, Goriška, Savinjska, Podravje in Osrednjeslovenska.

Usposabljanje, ki ga financirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru aktivnosti SPOT svetovanje SAVINJSKA, je vsebovalo naslednje vsebinske sklope:

1. modul: Začetek podjetniške poti
2. modul: Preverjanje poslovne ideje
3. modul: Osnove trženja
4. modul: Digitalizacija poslovanja
5. modul: Pravno formalni vidiki delovanje podjetja

Z usposabljanjem so si potencialne podjetnice in podjetniki pridobile/li naslednje kompetence: učinkovita komunikacija in predstavitev, prepoznavanje in ocena idej in potreb na trgu, sprejemanje odločitev, vodenje in upravljanje podjetja, osnovna pravna in finančna znanja, timsko delo, usmerjenost k rezultatom, doseganje cilja, pripravljenost na spremembe, trženje, načrtovanje poslovnega modela po metodi canvas, seznanjenost s podjetniškim podpornim okoljem.

Moduli so bili sestavljeni iz usposabljanja in individualnega dela udeležencev. Prva dva modula smo izvedli klasično v obliki predavanja in delavnic, potem pa smo se vsi znašli v t.i. brezstičnem času pandemije coronavirusa COVID 19. Takoj smo pristopili k možnosti izvedbe modulov preko webinarjev, kar smo tudi realizirali po potrditvi te oblike izvajanja s strani SPIRITa. Iz analize prejetih anket udeležencev je razvidno, da so bili zadovoljni z izvedbami, čestitali so nam, da smo bili tako fleksibilni in inovativni, da smo ostali v predvidenem časovnem okviru izvajanj in da si še želijo takšnih in podobnih praktičnih vsebin uporabnih na samostojni podjetniški poti. Te informacije so nam tudi vzpodbuda za nadaljnje delo na tem področju.

Ob zaključku so vsi, ki so opravili celotno usposabljanje in individulano delo prejeli potrdila.

Usposabljanje je tudi tesno povezano z natečajem SPIRITa za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020. Namen natečaja je namreč nagraditi najboljših petintrideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in 2020 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja. Natečaj bo odprt do vključno 15. 6. 2020, do 12. ure. Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k dokumentaciji so prijaviteljicam dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: podjetnice@spiritslovenia.si.

Vir:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/339

Mag. Tatjana Štinek, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

noga ooz celje