Vlada je preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

15. maja 2020

Vlada je preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Vlada je na dopisni seji (14.5.2020) z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ocenil, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja virusa SARS-CoV-2 v populaciji. Ker pa še vedno ostaja nevarnost širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se – ob strokovni utemeljenosti – še vedno uporabljajo splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19.

Trenutna epidemiološka situacija omogoča sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ne pa še njihove odprave v celoti. Prvi potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2 smo v Sloveniji zabeležili 4. marca 2020, do vključno 13. maja pa smo zabeležili 1464 potrjenih primerov okužbe. Kumulativna 14-dnevna incidenca je 35 primerov, efektivna reproduktivna številka pa je trenutno <1.

NIJZ v svoji oceni izpostavlja, da so med ukrepi, namenjenimi omejitvi širjenja okužbe, še posebno pomembni testiranje obolelih, izolacija bolnih, iskanje kontaktov, karantena za visoko rizične tesne kontakte, higiena rok in kašlja ter spoštovanje fizične distance. Sodelovanje in odgovorno ravnanje prebivalstva pri upoštevanju ukrepov ter skrb za lastno zdravje in zdravje skupnosti sta omogočila omejitev širjenja bolezni. Poleg tega je tudi v bodoče potrebna usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje kot ukrep za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.

Vir: Ministrstvo za zdravje in https://www.ozs.si/koronavirus-info/koronavirus-info/vlada-je-preklicala-epidemijo-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19-5ebe2ab82114e07e9e27a012

 

Preberite tudi:

Čakanje na delo po ZIUPPP od 1. junija dalje

Zaradi preklica epidemije, se bodo za čakanje na delo od 1. junija dalje, uporabljale določbe Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov ( Ur. l. RS, 36/20, ZIUPPP).  na povezavi https://www.ozs.si/koronavirus-info/koronavirus-info/koronavirus-info/koronavirus-info/cakanje-na-delo-po-ziuppp-od-1-junija-dalje-5ebe37ce2114e07e9e27a3db

Kaj preklic epidemije pomeni za ukrepe po ZIUZEOP, ki so pomagali obrtnikom, podjetnikom in delodajalcem?

Vlada je na dopisni seji 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020 na  povezavi https://www.ozs.si/koronavirus-info/koronavirus-info/koronavirus-info/koronavirus-info/kaj-preklic-epidemije-pomeni-za-ukrepe-po-ziuzeop-ki-so-pomagali-obrtnikom-podjetnikom-in-5ebe35c22114e07e9e27a032

.