JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V MESTNI OBČINI CELJE ZA LETO 2020 ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA VELIKA PODJETJA (MSP)

14. julija 2020

Obveščamo vas, da je Mestna občina Celje objavila JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V MESTNI OBČINI CELJE ZA LETO 2020 ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA VELIKA PODJETJA (MSP).

 

Objava razpisa za spodbujanje gospodarstva

Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje najkasneje do 7. 8. 2020 do 12. ure.

Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.

V primeru, da se prijavitelj prijavlja na več ukrepov, za katere je kumulacija dopustna, se odda vloge za vsak ukrep posebej v svoji kuverti. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le tako izdelana prijava se bo obravnavana kot popolna.

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici na naslov Mestne občine Celje, Glavna pisarna, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz razpisne dokumentacije.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno 23. 7. 2020 do 12. ure. Mestna občina Celje bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 28. 7. 2020 do 16. ure.

Na vprašanja, prejeta po roku, ne bodo odgovarjali.

Na spodnji povezavi se nahaja celotna razpisna dokumentacija: 

https://moc.celje.si/javni-razpisi