Delavnice in usposabljanja s podporo Mestne občine Celje

30. novembra 2020

Leto 2020 je polno sprememb, živimo in delamo v času, ki si ga pred enim letom še predstavljati nismo mogli. Vpliv korona virusa je velik na naša življenja, delo in delovanje celotne družbe.  Spremembe so izredno velike posebej na področju dela in Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje ( v nadaljevanju OOZ Celje)  z več kot 50. letno tradicijo delovanja, se je situaciji maksimalno prilagodila. Glede na to, da že več kot 10 let izvaja tudi vrsto projektov za razvoj in podporo podjetniškega okolja in je v letu 2018 OOZ Celje postala tudi sedež SPOT svetovanje SAVINJSKA, je aktivnosti projekta  za podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem, zaposlenim, potencialnim podjetnikom in brezposelnimi osebam, dokler je bilo možno izvajala na klasičen način, potem pa preko aplikacij na daljavo. 

OOZ Celje je  vpeta v tudi projekt Mestne občine Celje – Celje International.  V letu 2020 je zbornica poleg aktivnosti v drugih projektih izvedla tudi 7 delavnic in 2 usposabljanji s podjetniško tematiko, katerih izvedbo je z ukrepom podprla Mestna občina Celje.

Branko Kukec, direktor Elektrosignal d.o.o., udeleženec usposabljanja: »Namen vsake aktivnosti, tudi izobraževanja je, da imamo od tega neke koristi. Osebno se mi zdijo izobraževanja, ki smo se jih udeležili koristna, dobro organizirana in na primernem nivoju. Več kot bo ponujenih uporabnih tem, več izobraževanj se bomo udeležili.«

Barbara Benčina, samostojna podjetnica BB Poslovne storitve Barbara Benčina s.p.: »Usposabljanje in komuniciranje preko spleta je postalo nova stalnica v našem osebnem in poslovnem življenju. Delavnice na to temo so zato izjemno dobrodošle. Poznavanje različnih aplikacij in možnosti je seveda predpogoj za kvalitetno organiziranje ali zgolj za sodelovanje na video konferencah, webinarjih in drugih spletnih srečanjih. Obrtno-podjetniška zbornica Celje vedno poskrbi, da so vsebine zanimive, predavatelji pa strokovni, dostopni ter verodostojni.«

Janko Trobiš, Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženje in pravne zadeve: »Podpora podjetništvu s strani lokalne skupnosti je pričakovana in nujno potrebna. V sedanjih razmerah se to še bolj kaže. Brez podpore podjetništvu, ki ga nenazadnje nujno potrebujemo vsi, ne bi bila omogočena primerna podpora lokalnemu gospodarstvu in občanom. Gre torej za razmerje z dvostranskimi učinki: lokalna skupnost podpira podjetništvo in podjetništvo podpira lokalno skupnost. Kljub težkih razmeram ocenjujemo, da je lokalno podjetništvo v Celju v dobri kondiciji, kar pripisujemo tudi večletni podpori lokalne skupnosti temu segmentu gospodarstva. Z nadaljevanjem takšnih projektov se stanje na lokalnem nivoju lahko le še lahko izboljša. S konstruktivnim soočanjem z izzivi, ki nas čakajo po krizi, bomo lahko z dobrimi podjetniki vsi živeli bolje.«

Na dogodkih v klasični izvedbi in na daljavo je bila dobra udeležba, kar dokazuje,  da so teme res prilagojene ciljnim skupinam. V teh turbolentnih časih je izrednega pomena  pridobiti nova znanja, da se lahko prilagodiš nastalim spremembam.  Glede na izkazan interes in udeležbo, so tovrstni dogodki za podjetja, potencialne podjetnike  in brezposelne osebe res potrebni.

 

Celje, 23.11.2020                           Mag. Tatjana Štinek, Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje