VPIS NA MOJSTRSKE IZPITE

4. januarja 2021

Originalen članek se nahaja tukaj: SPOT-zupanc-clanek-1-2021

 

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

VPIS NA MOJSTRSKE IZPITE

 

Ne spreglejte Razpisa za vpis na mojstrske izpite za leto 2021

V okviru 23. Razpisa sta določena dva pristopna roka, in sicer:
– prvi pristopni rok je 09. marec 2021 (rok za oddajo popolnih vlog je do 12. februarja 2021)
– drugi pristopni rok je 12. oktober 2021 (rok za oddajo popolnih vlog je do 24. septembra 2021).

Z opravljenim mojstrskim izpitom lahko pridobite srednjo strokovno izobrazbo, izpolnite pogoj za vpis v imenik vodij del in še mnogo več!

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja razpis za opravljanje mojstrskega izpita

Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita:

V skladu z določili 28. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/2004 – UPB 102/07) ima pravico do opravljanje mojstrskega izpita, kdor:

– je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,

– je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,

– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.

Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, kandidat za pristop k mojstrskemu izpitu pa je dolžan obvezno k vlogi priložiti potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno obdobje pridobivanja izkušenj ter dela in naloge, ki jih je kandidat pri njem opravljal.

Prijava k opravljanju mojstrskega izpita

Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita kandidati pošljejo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalo zahtevano dokumentacijo, na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah ali Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti/razpis

Vlogo za pristop k mojstrskem izpitu lahko kandidati od 4. januarja 2021 dalje pošljejo na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, s pripisom »Mojstrski izpiti« ali jo prinesejo osebno.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi popolne prijave obvesti kandidata o izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega roka.

Prijavnina

Kandidat mora ob vložitvi prijave na razpis za opravljanje mojstrskega izpita poravnati prijavnino za opravljanje mojstrskega izpita, ki znaša 381,30 €. Dokončni obračun stroškov kandidati prejmejo skupaj z obvestilom o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Cenik mojstrskega izpita je za vsak naziv objavljen na spletni strani OZS ter na vseh območnih obrtno-podjetniških zbornicah.

Dodatne informacije
Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, pri gospe Suzani Kljun, telefon 01/58 30 574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si, ter Ani Treven, telefon 01 58 30 209, e-naslov: ana.treven@ozs.si .

Viri:
https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti/razpis

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.