Obvezen vpis elektronskega naslova gospodarskih družb

17. avgusta 2021

Originalni članek se nahaja TUKAJ.

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Obvezen vpis elektronskega naslova  gospodarskih družb

 

Vpis in javna objava elektronskega naslova pri gospodarskih družbah je po spremembi Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021) obvezna. Na podlagi te spremembe morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24.2.2022.

Obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi za gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij. Obveznost ne velja za samostojne podjetnike.

Družba lahko predloži podatek o elektronskem naslovu za vpis na enega od naslednjih načinov:

  • vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki SPOT;
  • izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec »Predlog za vpis spremembe v PRS«, ki se nahaja na povezavi: https://spot.gov.si/sl/e-postopki-in-storitve/tiskani-obrazci, po pošti ali elektronski pošti pošlje ali osebno dostavi na izpostavo AJPES;
  • na izpostavo AJPES dostavi ali pošlje vlogo (lahko v obliki dopisa, izpolnitev obrazca namreč ni obvezna), ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana;
  • hkrati z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, če hkrati spreminja tudi druge podatke o družbi, ki ga vloži na točki SPOT ali pri notarju.

Družbe, ki že imajo vpisan elektronski naslov, morajo preveriti ali je le-ta ustrezen in ga po potrebi spremenijo na enega izmed zgoraj opisanih načinov.

Družbe, ki imajo vpisan elektronski naslov in so označile, da ne želijo njegove javne objave morajo sporočiti, da dovolijo javno objavo vpisanega elektronskega naslova oziroma morajo predložiti drug elektronski naslov za vpis.

 

Pomembno:

Elektronski naslov družbe je javen podatek in bo javno objavljen na spletni strani AJPES ePRS, prav tako bo dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije.

Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova v register je predpisana globa, ki je določena v 685. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Vir:  www.ajpes.si

 

Martina Rečnik, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.