JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V MESTNI OBČINI CELJE ZA LETO 2021 ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA VELIKA PODJETJA (MSP)

15. septembra 2021

Obveščamo vas, da je Mestna občina Celje objavila JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V MESTNI OBČINI CELJE ZA LETO 2021 ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA VELIKA PODJETJA (MSP).

 V Uradnem listu RS št. 145/2021 je bil dne 10. 9. 2021 objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2021 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP): https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021145.pdf

Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku. Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje najkasneje do 27. 9. 2021 do 12. ure. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le tako izdelana prijava se bo obravnavana kot popolna.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno 20. 9. 2021 do 12. ure. Na vprašanja, prejeta po roku, ne bodo odgovarjali. Mestna občina Celje bo odgovore zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave vseh zainteresiranih objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 22. 9. 2021 do predvidoma 14. ure.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

  • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
  • Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
  • Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
  • Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
  • Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
  • Ukrep 7: sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija se nahaja na povezavi:  https://moc.celje.si/javni-razpisi