SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA S SEDEŽEM NA OBMOČNI OBRTNO-PODJETNIŠKI ZBORNICI CELJE VAŠA PODPORA NA PODJETNIŠKI POTI

15. septembra 2021


SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

S SEDEŽEM NA

OBMOČNI OBRTNO-PODJETNIŠKI ZBORNICI CELJE

VAŠA PODPORA NA PODJETNIŠKI POTI

Original članek v obliki .pdf dokumenta je na voljo tukaj.

SPOT – slovenska poslovna točka je celovit nacionalni sistem podpornih storitev države za poslovne subjekte, ki  je bil uveden 1.1.2018 in  je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. Brezplačne podporne storitve zajemajo podjetniško svetovanje, informiranje, podjetniško usposabljanje, mreženja in izmenjave dobrih praks ter storitve s področja internacionalizacije.

V okviru sistema je v Celju uporabnikom na razpolago ena izmed 12 regijskih točk SPOT Svetovanje – Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje. V petletnem projektu sodeluje sedem partnerjev: Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Razvojna agencija Savinja, Savinjsko šaleška območna razvojna agencija d.o.o., Razvojna agencija Sotla, Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec in Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, kjer se nahaja sedež SPOT svetovanje SAVINJSKA. Uporabnikom nudi strokovno podporo osem usposobljenih svetovalk. Na sedežu SPOT svetovanje SAVINJSKA je vzpostavljen showroom regije, kjer se predstavljajo regijska podjetja.

Tovrstni projekti so nujni za podporo potencialnim podjetnikom ter malim in srednjim podjetjem, kakor tudi za povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni.

V dobrih treh letih in pol izvajanja aktivnosti SPOT se je izkazalo, da ima projekt izredno dober odziv med uporabniki storitev, kar dokazuje številčna udeležba dogodkov. Predvsem pa se je naša podpora uporabnikom izkazala v času epidemije  COVID-19 zaradi dnevno se spreminjajoče zakonodaje in sprejemanja različnih ukrepov s ciljem zajezitve širjenja virusa.  

V tem času smo partnerji SPOT svetovanje SAVINJSKA  namesto klasičnih   oblik dogodkov organizirali webinarje ter video konference, ostala komunikacija pa je potekala preko telefona in elektronske pošte. Ta prilagoditev omogoča servisiranje uporabnikov, ki za delo in preživetje nujno potrebujejo nova znanja in pravočasne informacije.

V zadnjem letu in pol se je, bolj kot kdajkoli prej, izkazalo, da so aktivnosti SPOT-ov nujne za podporo potencialnim podjetnikom ter malim in srednjim podjetjem. Na to kažejo podatki o povečanem interesu po podpori s strani ciljnih skupin projekta, tako na področju svetovanja in informiranja, kakor tudi pridobivanja novih znanj v okviru delavnic in usposabljanj.

SPOT svetovanje SAVINJSKA vas vabi, da navežete stik s poslovno točko v Celju na naslovu OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje, v kolikor potrebujete podporo na svoji poslovni poti. Kontakte in aktualne podjetniške informacije najdete na  spletni strani www.ooz-celje.si.

Martina Rečnik, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Usposabljanje ABC podjetništva 2021 – modul 4 (posnetek ekrana OOZ Celje)

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija