Poenostavitev REK obrazcev

24. novembra 2021

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Povezava do članka v .pdf obliki.

Kot smo vas seznanili v septembru, Finančna uprava prenavlja in poenostavlja REK obrazce. Številni obstoječi REK obrazci: REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD se ukinejo in nadomestijo z enotnim REK-O obrazcem. 

 Prenova REK obrazca se nanaša na obstoječe REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD. Vključitev obstoječega REK-1f obrazca pa bo zaradi večjega vpliva na oblikovanje pokojninske osnove izvedena januarja 2023. Obstoječi REK-1b obrazec pa ni predmet prenove v tej fazi. Vsi ti obrazci skupaj trenutno obsegajo več kot 300 različnih rubrik za vnos, njihovo število pa je v prenovljenem REK obrazcu precej znižano. Tako na primer zbirni REK-1 obrazec vsebuje malo več kot 100 polj, novi REK-O obrazec pa 37 polj. Na zbirnem REK-O bo omogočen avtomatičen izračun skupnih zneskov terjatev za davčno knjigovodstvo.

V priloženi datoteki (spodaj pod besediom) objavljamo osnutek REK-O obrazca, prav tako na sistemu eDavki objavljamo XML shemo tega obrazca.

 Da bi bil novi REK-O obrazec čim bolj enostaven in prijazen do davčnih zavezancev, je določen nabor podatkov, ki, upoštevajoč izbrano vrsto dohodka, omogoča avtomatičen izračun obračunanih obveznosti in obveznosti za plačilo ter izračun skupnih zneskov terjatev za davčno knjigovodstvo. Slednje je razvidno iz objavljenih XML shem. V nabor podatkov so v REK-O obrazcu dodani tudi dodatni podatki o plači, kar bo omogočilo postopno ukinitev ZAP-M obrazca.

Poenostavitve se nanašajo tudi na način predložitve popravkov predloženih REK obrazcev, in sicer tako da se zmanjša število možnih vrst popravkov, davčni zavezanec pa v primeru popravljanja podatkov uporabi enotno vrsto dokumenta »Popravek«. V okviru popravljanja predloženih podatkov se lahko popravljajo podatki na nivoju posameznega individualnega REK obrazca brez popravljanja zbirnega REK-O obrazca in predlaganja vseh ostalih iREK obrazcev, ki niso predmet popravka. Izračun podatkov, potrebnih za vzpostavitev terjatev v davčnem knjigovodstvu in prikazanih na zbirnem REK-O obrazcu, bo omogočen v sistemu eDavki. Navedeno pomeni veliko poenostavitev za zavezance.

V okviru prenove REK se poenostavlja tudi oddaja obrazca v primeru samoprijave. V primeru, ko bo davčni zavezanec označil, da obrazec oddaja na podlagi samoprijave, se bo REK-O obrazec avtomatično dopolnil z obrazcem samoprijave. To pa pomeni, da ločeno predlaganje podatkov za potrebe samoprijave ne bo več potrebno.

Poenostavitev pri oddaji REK-O obrazca je prisotna tudi pri določitvi seznama vrst dohodkov. Na trenutno veljavnih REK-1, REK-1a, REK-2 in PNIPD se uporablja več kot 100 vrst dohodkov. S poenostavljenim načinom poročanja in dodanimi polji se posamezne vsebinsko enake vrste dohodkov združijo. Zaradi tega je na REK-O določeno 73 različnih vrst dohodkov. Tako po prenovi REK tudi ne bo več določeno ločeno poročanje za izplačilo plač delavcem, ki delo opravljajo v Sloveniji in delavcem, ki so začasno napoteni na delo v tujino.

Podrobnejši koncept in shemo novega REK obrazca bomo programerjem, ki izdelujejo programe za obračun dohodkov predstavili v torek 7. 12. 2021. Predstavitev bo potekala preko aplikacije Teams.

Zainteresirani se lahko prijavijo na povezavi:

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/seminarji/2021/predstavitev_prenove_obracunov_davcnega_odtegljaja_rek_obrazcev_7_12_2021/ . Prijave se sprejemajo do zasedbe prostih mest.

Osnutek REK-O obrazca na povezavi:   https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/FURS/Novice-2021/REK-O-obrazec.pdf

Vir:

https://www.gov.si

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.