Uveljavljanje višje sile

16. novembra 2021


SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Uveljavljanje višje sile

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo najpogostejša vprašanja in odgovore glede odsotnosti zaradi višje sile.

V primerih, v kolikor se starši odločijo, da se otrok ne bo samotestiral v šoli in se bo moral zaradi tega posledično šolati na daljavo, ni mogoče slediti razlagi, da je v tem primeru pri delavcu lahko podana višja sila zaradi obveznosti varstva v skladu z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), saj ni podana zunanja objektivna okoliščina nemožnosti institucionalnega varstva, hkrati pa v tem primeru tudi niso izpolnjeni vsi elementi višje sile, kot so določeni v obligacijskih razmerjih.

Najpogostejša vprašanja in odgovori

ABC-Odsotnost-zaradi-visje-sile.docx (live.com)

Vir:https://www.gov.si/novice/2021-11-15-uveljavljanje-visje-sile/

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA