14. leto izvajanja projekta MOC in OOZ Celje na temo promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva v lokalnem okolju

2. decembra 2021

                                                  Arhiv OOZ Celje: Foto utrinek okrogle mize

Zadnji dve leti sta polni sprememb, živimo in delamo v času, ki si ga pred epidemijo  še predstavljati nismo mogli. Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje (v nadaljevanj OOZ Celje), ki zaključuje 14. leto izvajanja projektov, s katerimi si prizadeva osnovnošolcem in njihovim staršem približati pomembnost pridobivanja informacij, ki so pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju zares radi delali in o izbiri nadaljevanja izobraževanja, se je poskušala razmeram maksimalno prilagoditi. Aktivnosti projekta, ki jih finančno podpira Mestna občina Celje, so letos potekale preko različnih aplikacij na daljavo. Glede na to, da se vsi zavedamo, da je 40 let aktivnega življenja posameznika po trenutni pokojninski zakonodaji res dolga doba za opravljanje dela, se je potrebno  odločati tako, da bomo z delom in življenjem čim bolj zadovoljni. Izbira poklica v mnogih primerih poleg opravljanja strokovnega dela vpliva na način življenja posameznika, zato so vse aktivnosti projekta namenjene prav temu, da osnovnošolcem olajšamo odločitev, kam po osnovni šoli.

V letu 2021 so v projektu sodelovali obrtniki,  podjetniki in  ZRSZ OS Celje. Na območju  Mestne občine Celje smo za osnovnošolce in njihove starše izvajali dogodke v obliki predavanj in  okroglih miz, v katerih so sodelovali gosti – obrtniki in podjetniki člani OOZ Celje, ki so predstavili svoje karierne poti in poklice.

Udeležence dogodkov smo seznanili  z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi, potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi  ter kompetencami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanja.

Peter Pišek, podpredsednik OZS in OOZ Celje, FRIGO TRANSPORT,TRGOVINA IN GOSTINSTVO PETER PIŠEK S.P.: »Naša zbornica ima dolgoletno tradicijo promocije poklicev in veseli smo  podpore Mestne občine Celje  pri naših prizadevanjih. Naše vodilo je, da osnovnošolcem podamo čim več informacij in jim na ta način olajšamo odločitev za izbiro poklica. «

Janko Trobiš, Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve:

»Na trgu dela se vse bolj kaže pomanjkanje določenih poklicev, kljub temu da so se postopoma povečali interesi po naravoslovnem izobraževanju. Promocija deficitarnih poklicev v osnovnih šolah je zato izjemno pomembna, saj osnovnošolcem pokaže možnost njihovih nadaljnjih udejstvovanj. Mestna občina Celje že vrsto let financira te aktivnosti, s čimer omogoča, da mladi pred odločitvijo o poklicni poti, ki bo dodobra krojila njihovo nadaljnje življenje, dobijo čim več potrebnih informacij.«                                  

Udeležba na dogodkih preko spleta je bila  velika, kar dokazuje, da kljub spremenjenemu  načinu dela, zanimanje obravnavano tematiko veliko.