EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠČ – ŽELITE GRADITI, PA NE VESTE KJE?

14. decembra 2021


SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠČ –

ŽELITE GRADITI, PA NE VESTE KJE?

Izvirnik članka v .pdf obliki najdete tukaj.

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru Programa projektov eProstor izvedlo masovni zajem poseljenih zemljišč in podrobnejše dejanske rabe poseljenih zemljišč. Na spletni strani prostorskega informacijskega sistema (PIS) si tako lahko vsak pogleda kje so obstoječa poseljena zemljišča.

V prihodnje bodo podatki o poseljenih zemljiščih združeni še s podatki javne cestne in železniške infrastrukture. S tem bodo določena pozidana zemljišča, ki bodo predstavljala strokovno podlago pri določitvi nepozidanih stavbnih zemljišč in v nadaljevanju pri vzpostavitvi evidence stavbnih zemljišč. Rezultati masovnega zajema so dostopni na spletni strani PIS.

Prostorsko informativni sistem (PIS)

Informativni vpogled

 

Informativni vpogled je javna storitev, ki je namenjena vpogledu v prostorske podatke o državnih in občinskih prostorskih aktih, upravnih aktih s področja graditve objektov, omejitvah v prostoru in v nepremičninske evidence.

Preko storitve so uporabnikom na voljo podatki o veljavnih državnih prostorskih aktih in tistih v pripravi, razpoložljivi podatki o podrobni namenski rabi prostora iz občinskih prostorskih načrtov in prostorskih redov, informativni podatki o podrobnih izvedbenih aktih, podatki o upravnih aktih s področja graditve objektov (gradbena in uporabna dovoljenja, s pravnomočnostjo od 1.6.2015), podatki o omejitvah v prostoru (natura 2000, zavarovana območja, ekološko pomembna območja, vodovarstvena območja, gozdni rezervati, varovalni gozdovi, varstvo kulturne dediščine) in nepremičninski podatki (državna meja, občinske meje, meje naselij, zemljiški kataster in kataster stavb).

Spletna stran PIS  – http://www.pis.gov.si/

Spletna stran eProstorhttps://www.projekt.e-prostor.gov.si/

Viri:

https://www.gov.si/novice

https://www.gov.si/novice/2021-12-13-evidenca-stavbnih-zemljisc-zelite-graditi-pa-ne-veste-kje/

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.