OD 1. JANUARJA 2022 OBVEZNA VLOŽITEV ZAHTEVKOV ZA VRAČILO TROŠARINE V ELEKTRONSKI OBLIKI PREKO INFORMACIJSKEGA SISTEMA DAVČNEGA ORGANA

9. decembra 2021


SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

 OD 1. JANUARJA 2022 OBVEZNA VLOŽITEV ZAHTEVKOV ZA VRAČILO TROŠARINE V ELEKTRONSKI OBLIKI PREKO INFORMACIJSKEGA SISTEMA DAVČNEGA ORGANA

Original novico v .pdf obliki najdete tukaj.

Obveščamo vas, da je od 1. januarja 2022 za osebe, ki opravljajo dejavnost in uveljavljajo vračilo trošarine, obvezna predložitev zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa.

  1. Sprememba Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 92/21; ZTro-1A) v 20.a členu v povezavi s prehodno določbo tretjega odstavka 22. člena istega zakona določa, da osebe, ki uveljavljajo vračilo trošarine na podlagi zakona (Zakon o trošarinah – Uradni list RS, št. 47/16 in 92/21; v nadaljevanju ZTro-1) in opravljajo dejavnost, od 1. januarja 2022 obvezno predložijo zahtevek za vračilo trošarine v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa. S tem se opušča uveljavljanje vračila trošarine z vložitvijo zahtevka v papirni obliki.
  2. Obvezna predložitev zahtevkov v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa velja glede na navedeno tudi za zahtevke, ki bodo vloženi po 1. 1. 2022, za obdobja uveljavljanja vračila, ki se sicer nanašajo na davčna obdobja leta 2021.
  3. V zvezi z uveljavljanjem vračila trošarine je določen nadomestni postopek, vendar le v primeru, da zaradi nedelovanja informacijski sistem davčnega organa ni na voljo. Davčni organ bo informacijo o nedelovanju objavil na svoji spletni strani in s tem pred iztekom roka za predložitev zahtevka za vračilo trošarine, omogočil vložitev zahtevka v elektronski obliki na uradni naslov davčnega organa ali v papirni obliki.
  4. Način dostopa do informacijskega sistema za predložitev dokumentov s področja trošarin (IS E-TROD) je podrobneje opisan v dokumentu Predložitev dokumentov s področja trošarin in okoljskih dajatev v elektronski obliki.

Obvestilo o spremembi načina predložitve zahtevkov za vračilo trošarnine na podlagi ZTro-1 je objavljen na povezavi https://www.fu.gov.si/.

 Viri:

https://www.fu.gov.si/                            

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.