NA VOLJO KREDITI ZA PODJETJA PRI SLOVENSKEM PODJETNIŠKEM SKLADU

3. januarja 2022

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

NA VOLJO KREDITI ZA PODJETJA PRI SLOVENSKEM PODJETNIŠKEM SKLADU

Original novico v .pdf obliki najdete tukaj.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je konec leta 2021 objavil dva nova razpisa za kreditiranje podjetij:

  1. P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

 Odprt do 25. 03.2023

Ugoden in brezobrestni kredit je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom.

Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 209/2021 z dne 31.12.2021: 

Več o razpisu je na voljo na povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=143

  1. P7 2021 – Mikrokrediti

Odprt do 01.03.2022

 Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 209/2021 z dne 31.12.2021:

Več o razpisu je na voljo na povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=142

Viri:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

 Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.