Ne spreglejte – Razpis  za vpis na mojstrske izpite za leto 2022

3. januarja 2022


SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

 VPIS NA MOJSTRSKE IZPITE

Ne spreglejte – Razpis  za vpis na mojstrske izpite za leto 2022

Original novico v .pdf obliki najdete tukaj.

 V okviru 24. razpisa sta določena dva pristopna roka in sicer:

  • prvi pristopni rok je marec 2022 (rok za oddajo popolnih vlog je do 11. februarja 2022)
  • drugi pristopni rok je oktober 2022 (rok za oddajo popolnih vlog je do 23. septembra 2022).

 Z opravljenim mojstrskim izpitom lahko pridobite srednjo strokovno izobrazbo, izpolnite pogoj za vpis v imenik vodij del in še mnogo več!

 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja razpis za opravljanje mojstrskega izpita

 

POGOJI ZA OPRAVLJANJE MOJSTRSKEGA IZPITA:

V skladu z določili 28. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/2004 – UPB 102/07) ima pravico do opravljanje mojstrskega izpita, kdor:

– je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem   želi opravljati mojstrski izpit,

– je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem    želi opravljati mojstrski izpit,

– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi   opravljati mojstrski izpit. 

Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, kandidat za pristop k mojstrskemu izpitu pa je dolžan obvezno k vlogi priložiti potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno obdobje pridobivanja izkušenj ter dela in naloge, ki jih je kandidat pri njem opravljal.

PRIJAVA K OPRAVLJANJU MOJSTRSKEGA IZPITA

Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita kandidati pošljejo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalo zahtevano dokumentacijo, na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah ali Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na povezavi:

https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti/razpis

Vlogo za pristop k mojstrskem izpitu lahko kandidati od 10. januarja 2022 dalje pošljejo na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, s pripisom »Mojstrski izpiti« ali jo prinesejo osebno. 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi popolne prijave obvesti kandidata o izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega roka.

PRIJAVNINA

Kandidat mora ob vložitvi prijave na razpis za opravljanje mojstrskega izpita poravnati prijavnino za opravljanje mojstrskega izpita, ki znaša 381,30 €. Dokončni obračun stroškov kandidati prejmejo skupaj z obvestilom o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Cenik mojstrskega izpita je za vsak naziv objavljen na spletni strani OZS  ter na vseh območnih obrtno-podjetniških zbornicah.

DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, pri gospe Suzani Kljun, telefon 01/58 30 574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si, ter Ani Treven, telefon 01 58 30 509, e-naslov: ana.treven@ozs.si .

Viri:

https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti/razpis

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.