FURS: Možnost testiranja več vrst dohodkov REK-O obrazca, samoprijave in popravkov REK-O obrazca

27. aprila 2022

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

FURS: Možnost testiranja več vrst dohodkov REK-O obrazca, samoprijave in popravkov REK-O obrazca

Originalno datoteko v .pdf obliki najdete tukaj.

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov so na testnem portalu eDavki objavili REK-O obrazec, dopolnjen na podlagi novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) in REK-O za izplačila vrst dohodkov: 1001, 1003, 1090, 1107, 1110, 1144 in 1150, z vgrajenimi predvidenimi kontrolami in s tem omogočili testiranje teh vrst dohodkov. Hkrati je omogočeno testiranje oddaje REK obrazca na podlagi samoprijave in tudi predlaganje popravkov REK obrazcev.

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov so na testnem portalu eDavki dne 4. 2. 2022 objavili REK-O obrazec za izplačilo plače (vrsta dohodka 1001), o čemer smo vas že seznanili v novici Možnost testiranja REK-O obrazca. Na podlagi testiranj so ugotovili posamezne napake v kontrolah pri plači, kar so ustrezno popravili. Popis kontrol (tudi za ostale vrste dohodkov) je objavljen v datoteki “REK-O kontrole”, pri čemer opozarjajo, da je navedeni dokument delovni osnutek in da so kontrole, ki so zapisane z rdečo, še v razvoju, bodo pa implementirane in naj jih razvijalci programske opreme ustrezno upoštevajo. 

Na testnem portalu eDavki je objavljen REK-O obrazec za izplačila naslednjih vrst dohodkov z vgrajenimi predvidenimi kontrolami:

1001 Plača in nadomestilo plače

1003 Jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč in povračila stroškov

1090 Regres

1107 Dohodek na podlagi udeležbe v dobičku

1110 Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov

1144 Dohodek za vodenje poslovnega subjekta

1150 Drugi dohodki iz delovnega razmerja

 

Kot so vas seznanili bo na voljo  Novi REK obrazec 1. septembra 2022. V    okviru prenove REK obrazcev so  poenostavili tudi oddajo REK-O obrazca v primeru samoprijave (vrsta dokumenta I, J in K) kar je prav tako sedaj možno testirati.

Za testiranje je na voljo tudi popravljanje REK obrazcev. V okviru popravljanja predloženih podatkov se tako lahko popravljajo podatki na nivoju posameznega individualnega REK obrazca brez popravljanja zbirnega REK-O obrazca in predlaganja vseh ostalih iREK obrazcev, ki niso predmet popravka.

V pomoč pri prilagoditvi programske podpore objavljajo tudi Navodila za izpolnjevanje REK-O obrazca s podrobnim opisom posameznih polj.

REK-O obrazce za ostale vrste dohodkov bodo objavljali postopoma, o čemer vas bodo sproti obveščali. Morebitna vprašanja, predloge ali pripombe v zvezi z uveljavitvijo REK-O obrazca pošljite na naslov prenovarek.fu(at)gov.si.

Navodila za izpolnjevanje REK-O obrazca

REK-O obrazec

Kontrole na REK-O obrazcih

 

Več informacij je objavljenih na storitveni spletni strani Finančne uprave.

Viri: https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/rek_obrazci/#newsList

https://www.gov.si/novice/2022-04-25-moznost-testiranja-vec-vrst-dohodkov-rek-o-obrazca-samoprijave-in-popravkov-rek-o-obrazca/

 

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.