MEDNARODNI PREVOZ BLAGA S KOMBIJI

12. aprila 2022

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

MEDNARODNI PREVOZ BLAGA S KOMBIJI

Orginal datoteko v .pdf obliki najdete TUKAJ.

V skladu z evropsko Uredbo 2020/1055 bo od 21. maja 2022 za mednarodni prevoz blaga z vozili ali s kombinacijo vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone obvezna licenca. Do takrat je licenca obvezna le za vozila (ali skupino vozil), katerih NDM presega 3,5 tone.

POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE:

Prevozniki morate v skladu s  tretjim členom Uredbe 1071/2009 izpolnjevati pogoje za licenco glede:

  • sedeža podjetja,
  • dobrega ugleda
  • finančnega položaja in
  • strokovne usposobljenosti.

Izdaja licence Skupnosti (obrazec-1a)

Ta obrazec izpolni prevoznik, ki do sedaj še ni imel pridobljene licence Skupnosti za mednarodne prevoze blaga (v nadaljevanju LSB).

  • Izjava upravljavca prevozov
  • Izjava nekaznovanost, za upravljavca prevozov in za izvršnega direktorja d.o.o.
  • Potrdilo o nekaznovanosti d.o.o.
  • NOVO – Izjava glede sedeža podjetja
  • NOVO – Seznam zaposlenih

Dodatno vozilo (obrazec 3)

Ta obrazec izpolnijo prevozniki, ki imajo že pridobljeno LSB. Vlogi je potrebno priložiti poleg dokumentov, navedenih na obrazcu, tudi izjavo o številu zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih.

 

STROKOVNA USPOSOBLJENOST:

Za pridobitev licence Skupnosti je oseba lahko upravljavec prevozov samo v enem podjetju in mora biti zaposlena za poln delovni čas. To ne velja za osebe, ki so v podjetju več kot 50-odstotni lastniki. Če ima podjetje namesto upravljavca prevozov imenovano fizično osebo, ki opravlja naloge upravljavca prevozov v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1071/2009/ES (pogodbeni upravljavec), je ta oseba lahko namesto upravljavca prevozov upravljavec samo v enem podjetju, ki ne sme imeti skupno več kot pet vozil, pod pogojem, da ni že upravljavec prevozov v drugem podjetju.

Več o preizkusu znanja za upravljavca prevozov si lahko preberete na spletni strani podjetja Inter-es d.o.o. Ker se izpiti lahko opravljajo v razpisanih terminih, vam predlagamo, da v kolikor tega izpita še nimate, da se čimprej prijavite.

Povezava do spletne strani podjetja Inter-es d.o.o.: https://www.upravljavec-prevozov.si/.

 

FINANČNA SPOSOBNOST

Edina razlika med pogoji za pridobitev licence za lažja ali težja vozila je v višini kapitala in rezerv, ki jih mora izkazati podjetje. Za vozila med 2,5 t in 3,5 t pa  vsaj 1.800 EUR za prvo vozilo in 900 EUR za vsako naslednje vozilo.

Viri: https://www.ozs.si/javna-pooblastila/dovoljenja/licence

 

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.