Objava razpisa za opravljanje mojstrskega izpita

12. maja 2022

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Podrobnosti razpisa najdete TUKAJ.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja razpis za opravljanje mojstrskega izpita za naslednja dodatna mojstrska naziva: 

– Mojster suhomontažne gradnje

– Mojster polagalec talnih oblog 

RAZPISNI ROK ZAČNE TEČI: 1. septembra in traja do 31. decembra 2022.

Pristopni roki na dopolnjenem 24. razpisu za mojstrske izpite
V okviru dopolnjenega 24. razpisa je določen pristopni roki in sicer:

  • drugi pristopni rok je oktober 2022 (rok za oddajo popolnih vlog je do 23. septembra 2022).

 

Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita

V skladu z določili 28. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/2004 – UPB 102/07) ima pravico do opravljanje mojstrskega izpita, kdor:
– je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,

– je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,

– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.

Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, kandidat za pristop k mojstrskemu izpitu pa je dolžan obvezno k vlogi priložiti potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno obdobje pridobivanja izkušenj ter dela in naloge, ki jih je kandidat pri njem opravljal.

 

Prijava k opravljanju mojstrskega izpita

Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita pošljejo kandidati skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalo zahtevano dokumentacijo na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na spletni strani https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti/razpis .

Vlogo za pristop k mojstrskemu izpitu lahko kandidati pošljejo na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, s pripisom ‘Mojstrski izpiti’ ali jo prinesejo osebno. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi popolne prijave obvesti kandidata o izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega roka. 

 

Prijavnina

Kandidat mora ob vložitvi prijave na razpis za opravljanje mojstrskega izpita poravnati prijavnino za opravljanje mojstrskega izpita. Dokončni obračun stroškov bodo kandidati prejeli skupaj z obvestilom o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

Cenik mojstrskega izpita je za vsak naziv objavljen na spletni strani https://www.ozs.si/ oziroma  cene MI.xls (ozs.si) ter na vseh območnih obrtno-podjetniških zbornicah.

 

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, področje mojstrskih izpitov,  telefon: 01 58 305 74 ali 01 58 305 09.

 

Vir:

https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti/razpis

 

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.