PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA OZS

16. junija 2022

OOZ Celje je organizirala regijsko srečanje območnih-obrtno podjetniških zbornic CELJSKO-SAVINJSKE REGIJE, ki  se ga je  udeležilo sedem od osmih kandidatov, ki so vložili kandidature za predsednika OZS za mandatno obdobje 2022-2026, in sicer: Blaž Cvar, Branko Goričan, Marko Kajzer, Alojz Kovšca, Bogdan Oblak, Peter Pišek in Bojan Železnik. Kandidati so v svojih predstavitvah poudarili bistvene točke svojih programov, vsem pa je skupen izziv zastopanje interesov članov, nadgradnja in utrditev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema ter dobro sodelovanje z vlado in ostalimi deležniki v družbi.

Foto: OOZ Celje

Foto: OOZ Celje