Z e-računom lahko plačujete tudi davek od dohodka pravnih oseb ter akontacije dohodnine in dohodnino od dohodka iz dejavnosti

8. junija 2022

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Z e-računom lahko plačujete tudi davek od dohodka pravnih oseb ter akontacije dohodnine in dohodnino od dohodka iz dejavnosti

Original datoteko v pdf obliki najdete tukaj.

Finančna uprava je v preteklih letih omogočila poenostavljeno plačilo obveznosti, obračunanih z obračunom prispevkov za socialno varnost in obračunom davčnega odtegljaja, ki ga uporablja že skoraj 5.000 davčnih zavezancev. Od 6.6.2022 pa bodo v poenostavitev plačevanja obveznih dajatev vključene še obveznosti, obračunane z obračunom davka od dohodka pravnih oseb (v nadaljevanju: DDPO) ter obračunom akontacij dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (v nadaljevanju: DohDej).

Kaj mora zavezanec storiti, da bo lahko obvezne dajatve na podlagi obračuna DDPO oziroma obračuna DohDej plačeval z e-računom?

Zavezanec pri svoji spletni banki odda prijavo na prejem e-računa, pri čemer se s prejeto prijavo na prejem e-računa šteje, da se zavezanec strinja s »Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom«. To zavezanec stori le enkrat, saj prijava velja do odjave ali do zaprtja računa. Če zavezanec že prejema e-račun za plačilo obveznih dajatev, nova prijava ni potrebna.

Finančna uprava bo zavezancu, za katerega je prejela prijavo na prejem e-račun, na podlagi oddanega obračuna DDPO oziroma obračuna DohDej pripravila obvestilo o plačilnem nalogu, ki bo vsebovalo podatke za plačilo obveznosti. Obvestilo o plačilnem nalogu bo poslano zavezancu (preko njegove banke) v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog. Za izvršitev plačila mora zavezanec še potrditi plačilni nalog v spletni banki, ki je pripravljen v skladu s poslanim e-računom.

Več informacij je objavljenih na storitvenem portalu Finančne uprave.

Vir: 

https://www.gov.si/novice/2022-06-02-z-e-racunom-lahko-placujete-tudi-davek-od-dohodka-pravnih-oseb-ter-akontacije-dohodnine-in-dohodnino-od-dohodka-iz-dejavnosti/                                 

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.