Štipendije za deficitarne poklice

19. julija 2022

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Original datoteko v pdf obliki najdete tukaj.

Na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega  sklad RS je objavljen razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023. Vlogo je mogoče oddati od 13. junija 2022 do vključno 23. septembra 2022.

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2020–2024), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije.

Cilji štipendij za deficitarne poklice:

 • zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
 • spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost,
 • možnost zaposlovanja na področjih, kjer se tradicionalno zaposlujejo tujci,
  spodbujanje vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, za katere sedaj ni dovolj zanimanja in jim grozi ukinitev,
 • promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Višina štipendije

Štipendija znaša 107,42 EUR mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij.

Izplačilo štipendije 

Štipendije se izplačujejo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun štipendista. V primeru, da pride do spremembe številke transakcijskega računa, je potrebno o spremembi obvestiti izplačevalca. 

Združljivost z drugimi štipendijami

Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko.

Za štipendijo se lahko potegujejo bodoči dijaki, ki izpolnjujejo pogoje razpisa:

 • da so prvič vpisani v 1. letnik,
 • da so vpisani v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2022/2023 (seznam spodaj) ter
 • da bodo pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

Nabor deficitarnih poklicev za katere je možno pridobiti štipendijo v šolskem letu 2022/2023:

 • kamnosek,
 • mehatronik operater,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • elektrikar/elektrikarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar– polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • gozdar/gozdarka,
 • gastronom hotelir/gastronomka hotelirka,
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka,
 • tehnik/tehnica steklarstva.

Viri:

 

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.