Zavod RS za zaposlovanje: Spremenjen seznam poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

6. julija 2022

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Zavod RS za zaposlovanje: Spremenjen seznam poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

Original datoteko v pdf obliki najdete tukaj.

Od 01.07.2022 do 31.12.2022 velja sprememba Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni odvisna od stanja na trgu dela (Ur. l. RS, št. 88/2022)

Odredba določa, da ZRSZ za poklice iz prej veljavne Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela (Uradni list RS, 200/2020, 100/2021, 204/2021 in 88/2022), izda  soglasje za zaposlitev, če bo tujec opravljal enega od navedenih poklicev (v skladu s Standardno klasifikacijo poklicev 2008).

Soglasje se izda brez ugotavljanja pogoja, da v evidenci prijavljenih pri Zavodu ni ustrezne brezposelne osebe. Delodajalci lahko brez preverjanja izpolnjevanja omenjenega pogoja v posameznem koledarskem letu zaposlijo največ 100 tujcev v navedenih poklicih:

 • varilec(koda 7212);
 • voznik težkih tovornjakov in vlačilcev(koda 8332);
 • orodjar (koda 7222);
 • elektroinštalater(koda 7411);
 • tesar(koda 7115);
 • kuhar (koda 5120);
 • elektromehanik (koda 7412);
 • zidar(koda 7112);
 • monterji in serviser vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav (koda 7126);
 • livar(koda 7211);
 • strugar (koda 7223);
 • mesar(koda 7511) in
 • bolničar in negovalecv zavodih (koda 5321).

Vir:

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/spremenjen-seznam-poklicev-v-katerih-zaposlitev-tujca-ni-vezana-na%20trg-22

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.