Javni razpis Mestne občine Celje za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2022 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

9. septembra 2022

V Uradnem list RS št. 117/2022 je bil dne 9. 9. 2021 objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022117.pdf.

Javni razpis se nahaja tudi na  spletni strani MOC DODELJEVANJE POMOČI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V MESTNI OBČINI CELJE

Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje najkasneje do 26. 9. 2022 do 15. ure.

Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le tako izdelana prijava se bo obravnavana kot popolna.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno 19. 09. 2022 do 10. ure. Na vprašanja, prejeta po roku, ne bomo odgovarjali. Mestna občina Celje bo odgovore zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave vseh zainteresiranih objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 20. 09. 2022 do 16. ure.

Dokumentacija:

Vir: spletna stran MOC