NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA PRENOVLJENA EKARTICA

13. septembra 2022

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA PRENOVLJENA EKARTICA

 

Originalen članek se nahaja tukaj SPOT-clanek-zupanc-20-2022.docx

Knjigovodska kartica – eKartica v eDavkih davčnim zavezancem omogoča vpogled v stanje terjatev in obveznosti, evidentiranih v knjigovodski evidenci Finančne uprave iz naslova davkov, prispevkov, trošarin in okoljskih dajatev. Da bi bila eKartica za zavezance še bolj uporabna, so od zdaj na voljo nove funkcionalnosti eKartice, ki so bile razvite tudi upoštevajoč pobude uporabnikov.

Bistvene novosti na eKartici so:

  • takojšen prikaz knjigovodskih podatkov tekočega leta,
  • omogočen vpogled tudi v podatke predpreteklega leta,
  • ločen prikaz salda vseh odprtih postavk in salda samo odprtih zapadlih postavk na dan vpogleda,
  • prikaz stanja posamezne postavke (stolpec »Še odprto«),
  • filtriranje po podatkih o izvedenih pobotih in izravnavah,
  • dodani podatki o davčnem obdobju, končnem prejemniku in datumu vnosa.

Za obveznosti zavezancev, ki so izkazane na eKartici, je mogoče na vpogledu eKarticaO tudi izračunati zamudne obresti in pripraviti plačilne naloge s QR kodo.

Za pridobitev celotnega knjigovodskega stanja na Finančni upravi je treba vpogledati še v eKarticoC ki prikazuje carinsko poslovanje zavezanca, terjatve in obveznosti iz naslova trošarin in okoljskih dajatev do 10. 6. 2021 ter druge denarne nedavčne obveznosti, ki jih je Finančna uprava prejela v izterjavo.

Viri:

 

 

                 Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.