Podjetniški zajtrk 1.9.2022

1. septembra 2022

OOZ Celje je 1.9.2022 izvedla Podjetniški zajtrk, prvi v jesenskem delu leta 2022, na temo sodobne zdravstvene oskrbe programa Varuh zdravja. Temo je predstavila ga. Darja Ašič – skrbnica pravnih oseb iz Zavarovalnice Vzajemna. Glede na globalizacijo, družbene razmere in pogoje poslovanja doma in v tujini se podjetja in samostojni podjetniki vedno bolj zavedajo
pomena časa in potrebnih finančnih sredstev v primeru nezgod in bolezni. V živahni razpravi po predstavitvi različnih oblik zavarovanj so udeleženci prejeli še dodatno veliko koristnih informacij
in konkretnih odgovorov na svoja vprašanja.

Peter Pišek, podpredsednik OOZ Celje: » Vesel sem udeležbe članic in članov naše zbornice na današnjem dogodku, ki je potekal na prvi šolski dan. Udeležba dokazuje, da so tovrstni dogodki potrebni, saj je to priložnost za pridobitev koristnih informacij, izmenjavo mnenj, izkušenj in medsebojnega druženja.«

Katarina Hohnjec, direktorica HOBY LES d.o.o.: » V množici vsakdanjih informacij je odlično, če nam nekdo postreže s tistimi informacijami, ki nam konkretno koristijo v tem primeru za področje zdravja in to nam omogoča ta zavarovalnica.«

Alenka Vodončnik, direktorica AVE RAZVOJ d.o.o.: » Pozdravljam dogodke, ki jih organizira OOZ Celje kot je podjetniški zajtrk, kjer se lahko podjetniki srečamo, izmenjujemo izkušnje, znanja hkrati pa imamo kratka predavanja z aktualnimi vsebinami kot je današnja in jih v podjetju potrebujemo.«