PROMET

9. septembra 2022

 

Originalen članek se nahaja tukaj SPOTpromet

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

PROMET

Vlogo za določitev letnega načrta dovolilnic za leto 2023 oddajte med 1. in 15. septembrom 2022

 V skladu z določili 90. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – UPB, 67/19, 94/21 in 54/22 – ZUJPP), mora prevoznik, ki želi, da mu delivec določi letni načrt dodelitve dovolilnic za naslednje leto, v tekočem letu med 1. in 15. septembrom pri delivcu vložiti vlogo za določitev letnega načrta. V vlogi za določitev letnega načrta prevoznik navede vrste in število dovolilnic, ki jih želi pridobiti.

Prevozniki oddate  spletno vlog s svojim geslom na povezavi: https://www2.ozs.si/promet/Dovolilnice/Upstrani/Prijava/login.asp .

V primeru, da prevozniki nimate možnosti oddati vloge preko spleta, lahko pisno vlogo posredujete po pošti na naslov Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana. Vloga za določitev letnega načrta dovolilnic in dovolilnic CEMT je objavljena na povezavi https://www.ozs.si/javna-pooblastila/dovoljenja/dovolilnice/obrazci.

Prevozniku, ki v navedenem roku ne vloži vloge, delivec letnega načrta za naslednje leto ne določi. Prepozna vloga se zavrže.

Viri:

 

 Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.