Sodelovanje OOZ Celje in Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije

21. septembra 2022

Območna obrtno-podjetniška zbornica  Celje že vrsto let uspešno sodeluje z Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije ( v nadaljevanju MFDPŠ) iz Celja, zadnja 4 leta med drugim tudi v okviru projekta Omrežje II., ki ga financira in spodbuja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

                                                   Foto:  Konferenca april 2022, arhiv MFDPŠ

 

Namen projekta je sodelovanje fakultete z deležniki poslovnega okolja in vzpostavitev dobrih praks pri sodelovanju med visokim šolstvom, organizacijami in podjetji iz poslovnega okolja. S takšnim načinom dela se spodbuja podjetniške namere študentov po zaključku študija, saj imajo študenti možnosti spoznati podporne institucije, možnosti financiranja, srečajo se lahko s svetovalci, ki imajo veliko izkušenj in znanj, obenem pa pridobijo nova znanja in veščine, ki jih bodo lahko uporabili ob svojem vstopu na trg dela.

Doc. dr. Gregor Jagodič, docent in koordinator strokovne prakse: »S krepitvijo znanj in veščin študentov se izboljšuje njihova zaposljivost ob vstopu na trg dela. Ob stikih s svetovalci in podjetniki, ki se tudi kot gosti udeležijo različnih tematskih predavanj in delavnic, si študentje lahko ustvarijo odlično mrežo za pričetek svojih kariernih poti in se predstavijo potencialnim  bodočim delodajalcem. Na drugi strani pa zbornica vpliva na izboljšanje in posodabljanje študijskih vsebin na MFDPŠ. S svojimi praktičnimi znanji omogočajo ljudje iz realnega poslovnega življenja fakulteti in študentom razumevanje aktualnega poslovnega okolja in zakonitosti delovanja podjetij tako na domačem, kot tudi na tujih trgih. Obojestranska izmenjava znanj, izkušenj in pristopov dajeta pomembno spodbudo študentom za vstop v podjetništvo, ter obenem preprečuje ti. »beg možganov« iz regije.«