SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA S SEDEŽEM NA OBMOČNI OBRTNO-PODJETNIŠKI ZBORNICI CELJE VAŠA PODPORA NA PODJETNIŠKI POTI

13. septembra 2022

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

S SEDEŽEM NA

OBMOČNI OBRTNO-PODJETNIŠKI ZBORNICI CELJE

VAŠA PODPORA NA PODJETNIŠKI POTI

Originalen članek se nahaja tukajSPOT-clanek-recnik-17-2022

SPOT – slovenska poslovna točka je celovit nacionalni sistem podpornih storitev države za poslovne subjekte, ki  je bil uveden 1.1.2018 in  je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. Brezplačne podporne storitve zajemajo podjetniško svetovanje, informiranje, podjetniško usposabljanje, mreženja in izmenjave dobrih praks ter storitve s področja internacionalizacije.

V okviru sistema je v Celju uporabnikom na razpolago ena izmed 12 regijskih točk SPOT Svetovanje – Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje. V petletnem projektu sodeluje sedem partnerjev: Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Razvojna agencija Savinja, Savinjsko šaleška območna razvojna agencija d.o.o., Razvojna agencija Sotla, Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec in Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, kjer se nahaja sedež SPOT svetovanje SAVINJSKA. Uporabnikom nudi strokovno podporo osem usposobljenih svetovalk. Na sedežu SPOT svetovanje SAVINJSKA je vzpostavljen showroom regije, kjer se predstavljajo regijska podjetja.

Aktivnosti projekta so namenjene podpori potencialnim podjetnikom ter malim in srednjim podjetjem, kakor tudi povezovanju različnih institucij in vzpostavljanju partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni. V letu 2022 teče zadnje – peto leto izvajanja projekta, za katerega se je izkazalo, da je postal prepoznaven v regiji. Odziv uporabnikov na več kot 8000 opravljenih storitev v obliki svetovanj, usposabljanj, delavnic, izmenjav dobrih praks, odpiranja poslovnih priložnosti in strokovnih člankov  je izredno dober.

V obdobju trajanja projekta smo se soočali z različnimi izzivi, ki so od nas terjali prilagajanje, iskanje rešitev ter pridobivanje novih znanj. Največji izziv je pomenilo obdobje epidemije koronavirusa, ko se je izkazalo, da je bila naša podjetniška podpora za ciljne skupine zaradi dnevno spreminjajoče se zakonodaje in sprejemanja različnih ukrepov še pomembnejša.

Z vse večjo prepoznavnostjo točke SPOT se iz leta v leto interes po podpori s strani ciljnih skupin povečuje, tako na področju svetovanja in informiranja, kakor tudi pridobivanja novih znanj v okviru delavnic in usposabljanj. To dokazuje, da so aktivnosti  točk SPOT nujne za podporo potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednjim podjetjem, saj za svoj obstoj in delovanje potrebujejo nova znanja in pravočasne informacije.

SPOT svetovanje SAVINJSKA vas vabi, da navežete stik s poslovno točko v Celju na naslovu OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje, v kolikor potrebujete podporo na svoji poslovni poti. Kontakte in aktualne podjetniške informacije najdete na  spletni strani www.ooz-celje.si

                                                   Mreženje podjetnic Savinjske regije 2021 (foto OOZ Celje)

 

                                                   Ogled dobre prakse podjetja Domoteh d.o.o. v Subotici (foto OOZ Celje)

 

                                                                                                                                                             Martina Rečnik, SPOT svetovanje SAVINJSKA

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija