Štipenditorji morajo skladu poročati o podeljenih štipendijah za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023

9. septembra 2022

 

Originalen članek se nahaja tukaj poročanje o štipendijah 

 

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 

 

Štipenditorji morajo skladu poročati o podeljenih štipendijah za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023

Vsi štipenditorji v Sloveniji, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju, morajo skladu vsako leto redno poročati o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo. Zakonski rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 je najkasneje do 31. decembra 2022.

Na podlagi Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) morajo vsi štipenditorji prek posebne aplikacije za poročanje z vsakim novim šolskim oziroma študijskim letom skladu redno poročati o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo v tekočem šolskem oziroma študijskem letu, ne glede na to, kdaj so prvič podelili posamezno štipendijo.

 

Kdo mora poročati?

Poročati morajo vsi, ki podekjujeo štipendije po drugih predpisih in ne o zakonu o štipendiranju med drugim torej:

delodajalci, ki podeljujeo kadrovske ali druge štipendije, samostojni podjetniki,

javni in zasebni zavodi ter fundacije, občine, organi državne uprave in drugi.

 

Zakon določa tudi globo za prekršek opustitve dolžnosti poročanja, in sicer se z globo:

  • od 300 do 600 EUR kaznuje subjekt, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in dodeljuje štipendije na podlagi drugih predpisov, 
  • od 150 do 300 EUR kaznuje tudi odgovorna oseba subjekta prejšnje alineje.

 

Kaj poročati?

Štipenditor mora vnesti naslednje podatke za vsakega štipendista:

 

  • o štipendistu (ime, priimek, EMŠO, naslov in občina prebivališča),
  • o šolanju (kje se šola, izobraževalna ustanova in program, vrsta in področje izobraževanja, letnik in status),
  • o štipendiji.

Poročanje se izvaja preko spletne aplikacije. Za dostop je potreben certifikat, vezan na pravno osebo.

Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 je 31. 12. 2022. Ob tem prosijo štipenditorje, ki imajo štipendiste znane že pred decembrom, da poročajo že prej.

Več informacij je na voljo na spletni strani sklada.

https://www.srips-rs.si/stipendije/porocanje

Štipenditorji se za dodatne informacije lahko obrnejo na telefon 01 43 45 882 ali po e-pošti porocanje@sklad-kadri.si.

Viri:

 

                                

              Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.