Delavnice in usposabljanja s finančno podporo Mestne občine Celje

28. decembra 2022

Leto 2022 je polno sprememb in izzivov, ki vplivajo na  vse nas in močno tudi na poslovanje. Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje ( v nadaljevanju OOZ Celje)  z več kot 50- letno tradicijo izvaja tudi vrsto projektov za razvoj in podporo podjetniškega okolja. V zadnjem obdobju je zbornica prešla na izvajanje delavnic in usposabljanj preko aplikacij na daljavo in v živo.  Letos OOZ Celje poleg vseh drugih aktivnosti izvaja delavnice in usposabljanja s podjetniško tematiko, katerih izvedbo je finančno  podprla Mestna občina Celje

Lena Korber, Agencija NERA, poslovne storitve, računovodstvo in nepremičnine d.o.o.: “Vsebine delavnic in usposabljanj  organiziranih s strani OOZ Celje so aktualne in uporabne pri vsakodnevnem delu.  Znanja in informacije, ki jih udeleženci tovrstnih dogodkov pridobimo, krepijo našo konkurenčno sposobnost. Predavatelji so strokovni in praktično naravnani. Verjamem, da bomo imeli možnost pridobivanja znanjna ta način tudi v prihodnje. “

Janko Trobiš, Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženje in pravne zadeve: »Kriza je pokazala ranljivost podjetnikov, predvsem tistih, ki so na začetku  svoje podjetniške poti in niso najbolje seznanjeni z vsemi pastmi birokratskih ovir. Kljub nekaterim izredno dobrim poslovnim idejam marsikateri podjetnik obupa, če ne dobi ustrezne podpore za delovanje. Ni nujno, da je ta podpora  finančna ali materialna, včasih je dovolj že dober nasvet glede finančnega poslovanja ali pa seznanitev z možnostmi prijavljanja na razne razpise. Menimo, da s tem projektom, ki je bil zaupan Obrtno-podjetniški zbornici, lokalna skupnost pomembno vpliva k povečevanju gospodarske rasti v lokalni skupnosti.«