FURS novosti – Področje trošarin

12. decembra 2022

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Originali članek se nahaja tukaj clanek 12-12-2022

FURS novosti – Področje trošarin

Na internetni strani Finančne uprave RS (FURS) sta objavljeni dve informaciji (1. 12. 2022 in 2. 12. 2022) vezani na področje trošarin.

Izpostavljene so bistvene novosti, ki jih prinaša novela Zakona o trošarinah (ZTro-1B), ki se začnejo uporabljati 13. februarja 2023 v zvezi z gibanji za komercialni namen in popolnoma denaturiranega alkohola med Slovenijo in državami članicami in glede obvezne uporabe aplikacije SIEMCS za gibanja v režimu odloga plačila trošarine znotraj Slovenije.

Od 13. 2. 2023 obvezna uporaba:

  • Elektronskega poenostavljenega trošarinskega dokumenta za gibanja trošarinskih izdelkov za dobavo za komercialni namen in popolnoma denaturiranega alkohola med Slovenijo in državami članicami

       elektronskega poenostavljenega trošarinskega dokumenta

Novost je, da se za gibanje popolnoma denaturiranega etilnega alkohola med državami članicami od 13. 2. 2023 ne bo več uporabljal papirni trošarinski dokument, ampak se bo zgoraj opisana ureditev, ki se bo uporabljala od 13. 2. 2023 za gibanje trošarinskih izdelkov za dobavo za komercialni namen, smiselno uporabljala tudi za gibanje popolnoma denaturiranega alkohola med Slovenijo in drugimi državami članicami. To pomeni, da si bodo osebe, ki bodo želele vnašati ali iznašati popolnoma denaturiran alkohol v ali iz Slovenije oziroma iz ali v drugo državo članico, morale predhodno pridobiti enega od zgoraj naštetih trošarinskih statusov (certificirani pošiljatelj oziroma prejemnik ali začasno certificirani pošiljatelj oziroma prejemnik) in zagotoviti elektronsko izmenjavo podatkov, ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov (EMCS).

  • Aplikacije SIEMCS za gibanja v režimu odloga plačila trošarine znotraj Slovenije aplikacije SIEMCS 

Od 1. 9. 2019 do vključno 12. 2. 2023 se za spremljanje gibanj v režimu odloga plačila trošarine uporablja papirni trošarinski dokument ali elektronski trošarinski dokument. Od 13. 2. 2023 papirni trošarinski dokument ne bo več mogoče uporabljati za spremljanje gibanj v režimu odloga plačila trošarine znotraj Slovenije, zato se bo morebitna uporaba papirnega trošarinskega dokumenta, pri odpremah iz trošarinskega skladišča ali od urada uvoza, štela za kršitev določbe 35. člena ZTro-1, za katero je predpisan prekršek v 3. točki prvega odstavka 103. člena ZTro-1.

Imetniki trošarinskih dovoljenj naj si pravočasno uredijo dostop do aplikacije SIEMCS in se seznanijo z uporabo elektronskega trošarinskega dokumenta pri gibanju v režimu odloga plačila trošarine znotraj Slovenije.

 

              Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

 

 

Viri:

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.