SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA Razpisanih 66 mio evrov garancij preko Slovenskega podjetniškega sklada za zavarovanje bančnih kreditov

6. aprila 2023

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Razpisanih 66 mio evrov garancij preko Slovenskega podjetniškega sklada za zavarovanje bančnih kreditov

Originalen članek se nahaja TUKAJ.

S pomočjo garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2023) lažje uresničite svoje poslovne načrte, saj vam ta zagotavlja subvencionirano obrestno mero Slovenskega podjetniškega sklada.

Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko tudi letos s pomočjo garancij SPS-a lažje, hitreje in ceneje pridobila bančne kredite.  

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil razpis z oznako P1 plus 2023 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere  Garancije SPS-a za bančne kredite po ugodni obrestni meri so namenjene spodbujanju podjetništva in olajšanju financiranja podjetij ter tudi letos omogočajo podjetjem, da pridobijo ugodne pogoje financiranja pri bankah, saj banke dobijo zagotovilo za vračilo posojila s strani SPS-a.

Podjetja bodo lahko zaprosila za garancije v višini 60 ali 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini do 1.250.000 evrov, z roč­nostjo do 10 let in koriščenje moratorija do dveh let, za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije SPS-a, bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,35/0,60/0,85 odstotka, odvisno od vrste garancije.

Z izdajo garancije SPS-a se še:

  • poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki sama nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
  • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maksimalne višine 1.250.000 evrov in mikrogarancije za obratna sredstva do maksimalne višine 200.000 evrov (za srednje velika podjetja) oziroma do 100.000 evrov (za mikro in mala podjetja),
  • zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta,
  • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
  • zagotovi daljša ročnost kredita, do 10 let.
  • strošek odobritve garancije se ne zaračunava.

Omogočeno je tudi konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, financiranje različnih vrst investicij in poslovnih projektov, ko so naložbe v osnovna sredstva, raziskave in razvoj, investicije v okolje, financiranje obratnega kapitala, krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju in druge podobne investicije.

Razpis je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki delujejo na območju Republike Slovenije. Podjetja morajo izpolnjevati določene pogoje glede poslovanja, finančnega stanja ter poslovanja.

Vloge lahko podjetja oddajo na Slovenskem podjetniškem skladu vsakih 14 dni, in sicer: 15. aprila, 5. maja, 25. maja, 15. junija, 5. julija, 1. septembra, 15. septembra, 1. oktobra in  15. oktobra 2023.

Na strani Slovenskega podjetniškega sklada je na voljo več informacij o razpisu in postopku elektronske prijave preko ePortala.

Garancije Slovenskega podjetniškega sklada za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere malim in srednjem velikim podjetjem omogočajo hitrejšo, lažjo ter cenejšo pridobitev kredita, kar pripomore k likvidnosti in posledično k nadaljnjemu razvoju in rasti podjetij.

Viri:

  • Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

https://www.gov.si/novice/2023-03-27-razpisanih-66-mio-evrov-garancij-preko-slovenskega-podjetniskega-sklada-za-zavarovanje-bancnih-kreditov/

  • Slovenski podjetniški sklad

https://www.podjetniskisklad.si/p1-plus-2023-garancije-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere-2/

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Celje, dne  04.04.2023

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.