MAJSKI PODJETNIŠKI ZAJTRK Z MREŽENJEM: TRŽNI INŠPEKTORAT

12. maja 2023

Peti letošnji podjetniški zajtrk se je v organizaciji OOZ Celje odvil v četrtek, 11.5.2023. Tokratna tematika je bila: »Tržni inšpektorat – inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov«, zato smo k sodelovanju povabili g. Francija Plavčaka, vodjo Območne enote Celje Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.

Uvodoma je prisotne pozdravila sekretarka Martina Rečnik ter predstavila JR Podporno okolje 2023 in možnosti koriščenja brezplačnih podpornih storitev za ciljne skupine.  

Franci Plavčak, TIRS (foto OOZ Celje)

V nadaljevanju je g. Plavčak predstavil organiziranost inšpektorata ter krajevno in stvarno pristojnost oziroma področje delovanja. Tržni inšpektorat Republike Slovenije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, med drugim na področjih varstva potrošnikov, nepoštenih poslovnih praks v odnosu do potrošnikov, obrtne dejavnosti, trgovine, nepremičninskega posredovanja, gostinstva in turizma, avtorskih in sorodnih pravic, potrošniškega kreditiranja in uporabe slovenskega jezika ter varnosti in označevanja proizvodov v pristojnosti ministrstva.

Podrobneje je predstavil potek inšpekcijskega nadzora in vodenje postopka, podlage, na osnovi katerih se postopek sploh uvede, kakšni so možni ukrepi kot posledica ugotovljenih kršitev ter opozoril, na kaj je potrebno kot stranka v inšpekcijskem postopku biti pozoren.

Foto: OOZ Celje

Poudaril je, da so naloge Tržne inšpekcije poleg nadzora tudi pomoč zavezancem z odgovori na vprašanja, kakor tudi usposabljanje oziroma izobraževanje zavezancev, npr. s sodelovanjem na okroglih mizah, predavanjih ipd. Udeleženi podjetniki so mu postavili precej vprašanj, največ iz področja trgovinske, gostinske in gradbene dejavnosti. Dogodek se je zaključil v pozitivnem vzdušju ob pogostitvi in mreženjem udeležencev.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.