Naložbe v učinkovito rabo energije za poslovne subjekte

29. avgusta 2023

Eko sklad je 25. avgusta v uradnem listu objavil Javni poziv za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte, ki samostojnim podjetnikom posameznikom in drugim fizičnim osebam, ki opravljajo registrirane dejavnosti, namenja šest milijonov evrov za nepovratnih finančnih spodbude v višini 20% za naložbe po 1. januarju 2023.

Finančne spodbude lahko izkoristite za toplotno izolacijo fasad, tal, streh ali stropov proti neogrevanemu prostoru oziroma podstrešju kakor tudi zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva v stavbi, vgradnjo toplotne črpalke ali kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe ter zamenjavo oziroma vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja.

V poštev pridejo tudi vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi, optimizacija sistema ogrevanja v stavbi, zamenjava sistema razsvetljave v stavbi, izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in naprav, vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in vgradnjo frekvenčnih pretvornikov ter uvedba sistema upravljanja z energijo in energetsko učinkovitost v tehnološkem procesu.

 

Razpis EKO sklada

 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je torej v petek, 25. avgusta 2023 v Uradnem listu RS št. 92/2023 in na spletni strani objavil nov javni poziv za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte.

Nov Javni poziv 106FS-PO23 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte namenja nepovratne finančne spodbude za naložbe, izvedene po 1. 1. 2023.

Ukrepi, za katere se prizna nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu, so:

 • toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
 • toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
 • toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 • zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
 • optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
 • zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
 • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
 • uvedba sistema upravljanja z energijo,
 • energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe.

Vir: https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/novica/nov-javni-poziv-eko-sklada-za-poslovne-subjekte