OBČINA ŠTORE: POZIV – PRIJAVA ŠKODE ZARADI POSLEDIC NEURJA Z DEŽJEM, VETROM, ZEMELJSKIMI PLAZOVI IN POPLAVAMI MED 17. IN 25. JULIJEM 2023

20. avgusta 2023

OBČINA ŠTORE: POZIV – PRIJAVA ŠKODE ZARADI POSLEDIC NEURJA Z DEŽJEM, VETROM, ZEMELJSKIMI PLAZOVI IN POPLAVAMI MED 17. IN 25. JULIJEM 2023

VIR IN ORIGINALNO BESEDILO Z OBRAZCI SE NAHAJA NA POVEZAVI: Poziv – prijava škode zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023 – store.si

  1. 8. 2023Lidija B. (Občinska uprava)

Vzorčna fotografija: Informacije

Občina Štore na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-27/2023–85 – DGZR o pričetku ocenjevanja škode na stavbah in zemljiščih, nastale zaradi posledic  neurij med 17. in 25. julijem 2023, obvešča vse oškodovance v Občini Štore, da lahko podajo vlogo za oceno škode.

Prijava škode se odda na predpisanih obrazcih:

–      – obrazcu 1 (kmetijska zemljišča in gozdovi),

–      – obrazcu 3 (uničen objekt) ali

–      – obrazcu 4 (delna škoda na objektih) in

–      – obrazcu 5 (gradbeni inženirski objekti), odvisno od vrste prizadetega objekta ali zemljišča.

 

Obvezno je potrebno priložiti slike novonastalih poškodb.

Škoda na kmetijskih pridelkih, poljščinah, sadovnjakih in vinogradih se ne popisuje.

 

Hkrati občane obveščamo, da ocenjevanje spodaj navedene škode NI v pristojnosti občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah in jo morate morebitni oškodovanci prijaviti neposredno stvarno pristojnemu organu, in sicer:

–      na gozdnih cestah in gozdovih – Zavodu za gozdove RS,

–      na vodotokih – Direkciji RS za vode,

–      na kulturni dediščini  – Zavodu za varstvo kulturne dediščine,

–      na državnih cestah – Direkciji RS za infrastrukturo,

–      v gospodarstvu – Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

 

Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci:

– dostavijo v tajništvo Občine Štore, Udarniška ulica 3, Štore ali

– pošljejo po pošti na naslov: Občina Štore, Udarniška ulica 3, 3220 Štore, s pripisom na ovojnici: »PRIJAVA ŠKODE – Neurje 2023« ali

– pošljejo po elektronski pošti na naslov: obcina@store.si.

Obrazce je potrebno oddati do srede, 23. 8. 2023.

Za morebitna dodatna pojasnila je na voljo Lidija Buser na tel. št 03 780 38 46.