Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

22. septembra 2023

 

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

Originalni članek se nahaja TUKAJ.

Od sobote, 16. septembra, velja odredba o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo posledic poplav in plazov in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci. Odredbo je izdal minister za delo Luka mesec v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP), ki je začel veljati 2. septembra.

Odredba določa poklice, v katerih lahko delodajalci zaradi odprave in preprečitve posledic poplav in plazov zaposlujete tuje delavce na podlagi ZIUOPZP. Pri tem je pomembno, da takšni delodajalci že izvajate dejavnosti z delavci iz poklicev, v katerih želite zaposliti tuje delavce.

Ravno tako velja poudariti, da tuje delavce v omenjenih poklicih za namen odprave posledic poplav in plazov lahko zaposlite delodajalci iz dejavnosti A, B, C, D, E, F, G, H, Q in S, kot jih določa Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD 2008).

Seznam poklicev;

V navedenih poklicih, ki jih na trgu dela primanjkuje in so nujno potrebni za odpravo posledic poplav in plazov, bo v skladu z ZIUOPZP omogočen hitrejši začetek dela tujih delavcev, državljanov tretjih držav, ki za vstop in bivanje v Sloveniji ne potrebujejo vizuma.

Tuji delavci bodo lahko začeli delo na podlagi dovoljenja, ki ga izdamo v skladu z dvostranskim meddržavnim sporazumom o zaposlovanju (Bosna in Hercegovina, Srbija) in se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ter potrdila upravne enote o predloženi vlogi za enotno dovoljenje. 

Pri zaposlovanju delavcev, ki prihajajo iz držav, s katerimi Slovenija nima sklenjenega sporazuma o zaposlovanju, in takšni delavci za vstop v našo državo ne potrebujejo vizuma, bomo izdali soglasje na podlagi vloge za enotno dovoljenje, ki se predloži pri upravni enoti.

Popolne vloge za izdajo dovoljenja in zahtevke upravne enote za izdajo soglasja k enotnemu dovoljenju za tuje delavce, potrebne pri odpravi posledic poplav, bomo obravnavali prednostno, najkasneje v 10 dneh od prejema popolne vloge. Pri tem ne bo potrebna kontrola trga dela (ugotavljanje pogoja, da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe). 

Pomembno je, da bodo tuji delavci prve tri mesece oziroma do pravnomočne odločitve o vlogi za enotno dovoljenje lahko opravljali delo:

  • na podlagi izdanega dovoljenja po sporazumu z BiH ali Srbijo in potrdila upravne enote o predloženi vlogi za enotno dovoljenje ali
  • na podlagi izdanega soglasja in potrdila upravne enote o oddani vlogi za enotno dovoljenje, ki bosta tujcu dovoljevala prebivanje v Sloveniji do pravnomočne odločitve o vlogi za enotno dovoljenje.

Odredba o določitvi poklicev in dejavnosti navaja tudi možnost, da tuji delodajalci s svojimi napotenimi delavci izvajajo storitve za naročnike v Sloveniji zaradi odprave posledic poplav in plazov. V skladu z ZIUOPZP bo omogočen hitrejši začetek izvajanja takšnih storitev.

Tuji delavci, ki bodo pridobili dovoljenje ali soglasje na podlagi ZIUOPZP (89. člen), lahko opravljajo le dela, ki so povezana z odpravo posledic poplav in plazov, in sicer le na ozemlju Slovenije.

 

Pravne podlage

 

Viri:  

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Celje, dne 21.09.2023

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.