Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje 2023

4. septembra 2023

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

 

Spoštovani, obveščamo vas, da je Mestna občina Celje objavila JR:

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje 2023

 

V Uradnem list RS št. 94/2023 je bil dne 1. 9. 2023 objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje z ukrepi:

Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij

Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka

Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov

Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja

Ukrep 7: sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture

Ukrep 12: sofinanciranje  gospodarskih subjektov v primerih naravnih nesreč ali izjemnih dogodkov

 

Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje najkasneje do 20. 9. 2023 do 16:00 ure.

Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le tako izdelana prijava se bo obravnavana kot popolna.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno 8. 9. 2023 do 12. ure. Na vprašanja, prejeta po roku, ne bomo odgovarjali. Mestna občina Celje bo odgovore zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave vseh zainteresiranih objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 20. 9. 2022 do 16. ure.

Javni razpis je dosegljiv na povezavi: https://moc.celje.si/javni-razpisi