Podjetniški zajtrk v Celju : » OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE KOT DEL PODPORNEGA OKOLJA ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA.«

7. septembra 2023

 

 

 

 

Podjetniški zajtrk že šesti v tem letu se je v organizaciji OOZ Celje in SPOT svetovanje Savinjska odvil v četrtek, 07.09.2023, z delovnim naslovom : » OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE KOT DEL PODPORNEGA OKOLJA ZA RAZVOJ  PODJETNIŠTVA« v prostorih OOZ Celje.

 

Uvodoma sta prisotne pozdravila sekretarka ga. Martina Rečnik in predsednik OOZ Celje g. Peter Pišek. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je pomemben del podpornega okolja za razvoj podjetništva v Sloveniji in pomemben sogovornik pri oblikovanju zakonodajnih rešitev, odpravi ovir pri poslovanju MSP, kot tudi pri razvoju specifičnih poslovno-podpornih storitev. Razmere v gospodarstvu so podvržene nenehnim spremembam še posebej v tem letu  in prav zato sta udeležencem podjetniškega zajtrka predstavila aktualne izzive predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije g. Blaž Cvar in direktor g. Danijel Lamperger. Beseda je tekla o omejitvi škode kot posledice nedavnih poplav in rešitvah, obremenitvah gospodarstva, sokreiranju ukrepov, komunikaciji in konstruktivnem delu z velikimi izkušnjami zbornice v gospodarstvu, vlogi OZS v prizadevanju za sokreiranje stimulativnega okolja, prepoznavnosti zbornice v širšem prostoru ter vidnost v medijih, družinskih podjetjih in nasledstvu, promociji poklicev, storitvah zborničnega sistema za podjetja in ustvarjanju pozitivne podobe obrtnikov in podjetnikov.

Udeleženci iz različnih delov Savinjske regije so aktivno sodelovali v zaključni razpravi in v nadaljevanju v neformalnem mreženju. Izrazili so pobudo, da je potrebno še več takšnih srečanj, kjer pridobijo informacije iz prve roke in lahko izrazijo svoja mnenja, izmenjajo izkušnje in dajejo pobude.

Predsednik OZS g. Blaž Cvar: » Na srečanju smo izpostavili vprašanja, ki so za obrtnike in podjetnike aktualna. Veliko jih je utrpelo škodo v poplavah, zato se je  OZS takoj odzvala saj želi čim bolj pomagati svojim članom. OZS kot tudi druge delodajalske organizacije opozarjajo že od lani na to, da gospodarstvo ne bo preneslo novih prispevkov in davkov. OZS trenutno izvaja anketo, katere analiza bo končana do MOSa. Z njo bomo podkrepili trditve, da se gospodarstvo ohlaja in da mora biti vlada pri sprejemanju novih obremenitev previdna. Zbornica je vedno bila in bo kredibilen partner pri podajanju predlogov in pobud, saj želi čim več prispevati k soustvarjanju stimulativnega okolja za podjetnike in obrtnike. »

Predsednik OOZ Celje g. Peter Pišek:« Vesel sem, da so celjski podjetniški zajtrki postali stalnica naše zbornice. Zahvaljujem gostom in udeležencem, ki s svojo prisotnostjo omogočajo konstruktivno razpravo o aktualnih gospodarskih temah. Naša prepoznavnost v javnosti je vedno večja, kar pomeni, da smo vedno bolj slišani in videni. Pred nami je še veliko izzivov  a verjamem, da bomo skupaj poiskali ustrezne rešitve.«

 

Celje, 07.09.2023                         Samostojna svetovalka: mag. Tatjana Štinek

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.