POSVET NA TEMO RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA V CELJU KOT CENTRU REGIJE

25. oktobra 2023

Mestna občina Celje je na Mestnem svetu  soglasno sprejela Strategijo razvoja gospodarstva na področju MOC za obdobje 2021-2027. Eden izmed štirih specifičnih ciljev strategije je Celje – prepoznavna turistična destinacija. Da bi dosegli zastavljene cilje v sprejetem dokumentu je potrebno izvesti kopico aktivnosti.

Glede na navedeno je v sredo, 25.oktobra 2023, OOZ Celje organizirala aktualen posvet na temo razvoja turizma in gostinstva v Celju kot centru regije Po uvodnih pozdravih predsednika OOZ Celje g. Petra Piška in župana Mestne občine Celje g. Matije Kovača so sledile zanimive predstavitve. Ga. Dubravka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport je predstavila vlogo države na področju razvoja turizma in gostinstva. Mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za okolje in prostor ter komunalo MOC je spregovoril o umeščanju v prostor, urbanizmu in Celju kot centru Savinjske regije. Ga. Bojana Stopinšek, direktorica RASR d.o.o je predstavila izzive turizma na področju Savinjske regije, mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia  pa je udeležencem spregovorila o ključnih področjih razvoja turizma v Celju. Zadnjo predstavitev pred razpravo je izvedla mag. Milena Čeko Pungartnik, ZPO na temo razvoj turizma na Šmartinskem jezeru.

Ministra za gospodarstvo, turizem in šport g. Matjaža Hana so žal zadržale nujne obveznosti v Ljubljani, zato se posveta ni mogel udeležiti.

V razpravi, ki jo je vodil predsednik OOZ Celje g. Peter Pišek so udeleženci imeli priložnost predstaviti svoje mnenje ter  predloge in pobude. Po uradnem delu je sledilo neformalno mreženje, kjer so si udeleženci izmenjali mnenja in stališča,  stkali nove poslovne vezi in utrdili obstoječe.

Župan Mestne občine Celje g. Matija Kovač: » Zahvaljujem se vsem, ki delujejo na področju turizma, gostinstva in hotelirstva, ker so našli potencial za poslovanje kljub stanju  glede pomanjkanja ljudi za delo na tem področju in zagotavljajo ponudbo v mestu. Verjamem, da bo gospodarstvo uspelo tudi v prihodnje poiskati možnosti za rast in razvoj s tem kar mesto že ponuja in v kar bomo vlagali.«

Predsednik OOZ Celje g. Peter Pišek: » Velika udeležba na posvetu je znak, da so ljudje prepoznali pomembnost tovrstnih dogodkov za rast in razvoj turizma in gostinstva v Celju. Na eni strani smo pridobili informacije v celotni vertikali od države do lokalne skupnosti na drugi pa pobude udeležencev, ki zajemajo vse od urejanja prostora do področja človeških virov.«

Predsednik sekcije za gostinstvo in turizem OOZ Celje g. Dejan Kolar: » Z naše strani je največji problem kader, zato sem vesel pobude predstavnice Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje za sodelovanje na področju izobraževanja in v nadaljevanju pridobivanja novih sodelavcev. »