Vabilo na posvet: RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA V CELJU KOT CENTRU REGIJE

16. oktobra 2023

V A B I L O   N A    P O S V E T

 

RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA V CELJU KOT CENTRU REGIJE

 v sredo, 25. oktobra 2023, ob 10.00 uri

v dvorani OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje

 

Spoštovani !

Mestna občina Celje je na Mestnem svetu sprejela Strategijo razvoja gospodarstva na področju MOC za obdobje 2021-2027. Eden izmed štirih specifičnih ciljev strategije je Celje – prepoznavna turistična destinacija. Glede na aktualnost tematike se bo posveta udeležil minister za gospodarstvo, turizem in šport g. Matjaž Han.

Program:

 

 

10.00-10.20

Uvodni pozdrav in nagovori

  • Predsednik OOZ Celje  g. Peter Pišek
  • Minister za gospodarstvo, turizem in šport g. Matjaž Han
  • Župan Mestne občine Celje g. Matija Kovač
 

 

 

 

10.20 – 11.00

Predstavitve:

  • Ga. Dubravka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport: Vloga države na področju razvoja turizma in gostinstva
  • Mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za okolje in prostor ter komunalo MOC: Umeščanje v prostor, urbanizem in Celje kot center Savinjske regije
  • Ga. Bojana Stopinšek, direktorica RASR d.o.o.: Izzivi turizma na področju Savinjske regije
  • Mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia: Ključna področja razvoja turizma v Celju
  • Ga. Milena Čeko Pungartnik, ZPO: Razvoj turizma na Šmartinskem jezeru
11.00 – 12.00 Razprava udeležencev in mreženje

Vabimo vas k udeležbi, saj boste tako tudi vi imeli priložnost predstaviti svoje mnenje ter  predloge in pobude. Prijave na posvet sprejemamo do ponedeljka, 23.10.2023, na povezavi  

https://forms.gle/WMpgLdcpTw3uizgJ7

 

Vabljeni, da se nam pridružite.

                                                                                                                                      Predsednik OOZ Celje

                                                                                                                                      Peter Pišek