Začenja se nov krog posvetov za delodajalce po Sloveniji

6. oktobra 2023

Vse informacije o posvetih se nahajajo na povezavi: Začenja se nov krog posvetov za delodajalce po Sloveniji – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

V aktivnosti za čimprejšnjo odpravo posledic poplav in plazov, ki so avgusta hudo prizadeli dobršen del Slovenije, je nujno pritegniti tudi tujo delovno silo. Prav zato bo osrednja tema novega kroga posvetov za delodajalce, ki se začenja s prvim posvetom v torek, 10. oktobra, v Celju, predstavitev novosti interventne zakonodaje na področju ukrepov za lažje zaposlovanje tujih delavcev.

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP) omogoča prednostno zaposlovanje tujcev iz tretjih držav, ki za vstop in bivanje v Sloveniji ne potrebujejo vizuma. Takšno zaposlovanje je možno v 37 poklicih, ki jih na trgu dela primanjkuje in so nujni za obnovo prizadetih območij. Omenjene poklice določa odredba o poklicih in dejavnostih, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov in v katerih bo omogočen hitrejši začetek dela tujih delavcev iz nevizumskih držav. 
 

Pridobite podrobnejše informacije!

Vljudno vabljeni na posvete, vaša udeležba je brezplačna:

  • Celje, 10.10.2023, 10:00–13:00
    Regionalna gospodarska zbornica Celje – RGZC, Ljubljanska 14, sejna soba, II. nadstropje
     
  • Ljubljana, 16.10.2023, 10:00–13:00
    Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, sejna soba, V. nadstropje

    Zaradi omejitve prostora svojo prisotnost na posvetu predhodno sporočite po e-pošti na naslov: Tamara.Molj@ess.gov.si.