16. leto izvajanja projekta MOC in OOZ Celje na temo promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva v lokalnem okolju

14. novembra 2023

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje (v nadaljevanju OOZ Celje) zaključuje 16. leto izvajanja projektov, s katerimi si prizadeva osnovnošolcem in njihovim staršem približati pomembnost pridobivanja informacij, ki so pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju zares radi delali in o izbiri nadaljevanja izobraževanja. Aktivnosti projekta, ki jih finančno podpira Mestna občina Celje, so letos potekale v različnih oblikah izvedb. Glede na to, da se vsi zavedamo, da je 40 let aktivnega življenja posameznika po trenutni pokojninski zakonodaji res dolga doba za opravljanje dela, se je potrebno  odločati tako, da bomo z delom in življenjem čim bolj zadovoljni. Izbira poklica v mnogih primerih poleg opravljanja strokovnega dela vpliva na način življenja posameznika, zato so vse aktivnosti projekta namenjene prav temu, da osnovnošolcem olajšamo odločitev, kam po osnovni šoli.

Vir: OOZ Celje

Predstavitev karierne poti: Maja Vervega Vrebac

 

V letu 2023 so v projektu sodelovali obrtniki,  podjetniki in  ZRSZ OS Celje. Na območju  Mestne občine Celje smo za osnovnošolce in njihove starše izvajali dogodke v obliki predavanj in  okroglih miz, v katerih so sodelovali gosti – obrtniki in podjetniki člani OOZ Celje, ki so predstavili svoje karierne poti in poklice ter predstavnice ZRSZ OS Celje.

Udeležence dogodkov smo seznanili  z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi, potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi  ter kompetencami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanja.

Peter Pišek, podpredsednik OZS in predsednik OOZ Celje, FRIGO TRANSPORT,TRGOVINA IN GOSTINSTVO PETER PIŠEK S.P.: » »Naša dolgoletna prizadevanja na področju promocije poklicev se kažejo tudi na povečanem številu vpisov na srednje poklicne in strokovne šole.  Veseli smo, da je Mestna občina Celje  prepoznala potrebe po tovrstnih vsebinah in nas podpira pri izvajanju naših aktivnosti.«

Janko Trobiš, Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve:

»Po vseh makroekonomskih napovedih je izkazano okrepljeno zaposlovanje tujih državljanov, pokazatelji za prihodnja leta še naprej kažejo na nadaljnjo pomanjkanje delovne sile, predvsem na deficitarnih področjih. Tako je projekt promocije deficitarnih poklicev v osnovnih šolah izjemno dober ukrep v okviru izvajanja strategije za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje. Mestna občina Celje ga z veseljem sofinancira, saj mladi na tak način pridobijo veliko kakovostnih informacij o deficitarnih poklicih. Marsikdo (tudi starši) po predstavitvi spremeni svoje mnenje o določenem poklicu, saj vidi v njem možnost svojega izpopolnjevanja.

S tem se v prihodnosti obeta, da se bo čedalje več  mladih začelo odločati za deficitarne poklice in da jih bodo k temu spodbujali tudi starši.«

Udeležba na dogodkih je bila  velika, kar dokazuje, da je zanimanje za obravnavano tematiko veliko.