PODPORNO OKOLJE 2023-2025 – SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

8. decembra 2023

PODPORNO OKOLJE 2023-2025 – SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Razpis Podporno okolje 2023-2025 za Savinjsko regijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027«; Cilj politike 1: »Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT«; prednostne naloge 1: »Inovacijska družba znanja«; Specifični cilj: RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).

https://evropskasredstva.si/

Namen javnega razpisa je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja, ki bo na območju Savinjske regije zagotavljal brezplačne podporne storitve za podjetnike in potencialne podjetnike. 

Cilji javnega razpisa so:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju rasti in razvoju podjetij. 

 Storitve obsegajo programe za potencialne podjetnike in podjetja in sicer:

 • promocija podjetniške kulture:
  • informiranje in promocija,
  • dogodki promocije in informiranja
 • izvajanje celovitih podpornih storitev:
  • osnovno SPOT svetovanje,
  • dogodki podjetniškega usposabljanja
  • podjetniško mentoriranje in
  • ekspertno svetovanje. 

Obdobje izvajanja: od 1.11.2023 do 31.12.2025

Celotni proračun: 908.635,00 EUR

EU-financiranje: 772.339,75 EUR

Aktivnosti tega javnega razpisa za Savinjsko regijo izvajajo:

Celje, 17.11.2023